Zorg om veiligheid en toezicht GGZ-cliënten

Zorg om veiligheid en toezicht GGZ-cliënten

Naar aanleiding van de brand aan de Camphuysenstraat in Alkmaar heeft Raadslid Dominique Dubois vragen gesteld aan het College van B&W.
Lees verder »

De feiten omtrent de childeren's games

De feiten omtrent de childeren's games

De krant (NHD  2 juli) noemt OPA laf, omdat wij niet veel woorden vuil maakten aan het zoveelste debat over de Children’s games. Dat is niet terecht, want wat zijn de feiten? De fractie van  OPA heeft tegen het uitgeven van 800.000 ...
Lees verder »

MCA behouden in de Hout door garantstelling

MCA behouden in de Hout door garantstelling

OPA fractievoorzitter Ben Bijl heeft samen met het CDA een open brief geschreven over het behoud van het MCA in Alkmaar.
Lees verder »

Werken Europese subsidies wel voor Alkmaar?

Werken Europese subsidies wel voor Alkmaar?

Omdat onzerzoek uitwijst dat de bijdrage aan Europa vele malen hoger is dan de opbrengsten heeft OPA de onderstaande motie gemaakt:
Lees verder »

OPA: Alkmaar als stad nog meer op de kaart

OPA: Alkmaar als stad nog meer op de kaart

Om Alkmaar meer op de kaart te zetten en economische kansen te bieden heeft Ben Bijl vragen gesteld aan het College van B&W. OPA’s Zomerzaterdagenplan:  winkels tot 20.00 uur open. Geacht college, Op nu.nl verscheen op ...
Lees verder »

Veiligheid rond basisscholen

Veiligheid rond basisscholen

Corine van den Brink heeft in samenwerking met Dominique Dubois vragen aan het College van B&W gesteld over de veiligheid rond basisscholen. Veiligheidsvoorzieningen bij basisscholen. Geachte College, In Alkmaar zijn bij een aantal ...
Lees verder »

OPA verbaast over dwangsom voor eetcafé Autstekend.

OPA verbaast over dwangsom voor eetcafé Autstekend.

Naar aanleiding van de dreiging van een gemeentelijke dwangsom voor een ondernemer aan de Zilverstraat 1 in Alkmaar heeft fractieassistent Pascal Schipper in samenwerking met Ben Bijl vragen aan het College van B&W gesteld:  OPA: Blij met ...
Lees verder »

OPA: Crisis met Rusland kan gevolgen hebben voor economie Alkmaar

OPA: Crisis met Rusland kan gevolgen hebben voor economie Alkmaar

OPA fractievoorzitter Ben Bijl heeft het College van B&W de oberstaande vragen gesteld: Geacht College, OPA heeft  de krant van zaterdag 18 april jl. gelezen waarin een artikel staat over de brandstofopslag van Taqa in de Boekelermeer ...
Lees verder »

Openbare Toiletten Karpertongarage

Openbare Toiletten Karpertongarage

Raadslid Dominique Dubois van OPA en wethouder Konijn (D66) openden vrijdag officieel het nieuwe toilet in de Karpertongarage. Hier de toespraak van ons raadslid. 'Normaal gesproken gaan mensen die uit Alkmaar Noord komen niet naar de ...
Lees verder »

OPA: Invoering tweerichtingsverkeer Kanaalkade per direct gedogen.

OPA: Invoering tweerichtingsverkeer Kanaalkade per direct gedogen.

OPA wil dat op de Kanaalkade per direct weer twee richtingsverkeer wordt toegestaan. Tot de definitieve verbouwing van de Kanaalkade wil OPA 2 richtingsverkeer toestaan. Een roep vanuit de Alkmaarse ondernemers en het begin van het toeristenseizoen ...
Lees verder »

Ruud Ursem (OPA) landelijk Raadslid van de week

Ruud Ursem (OPA) landelijk Raadslid van de week

Volkstuinen voor voedselbankklanten. Eind vorig jaar heb ik het initiatief genomen om een project op te starten om klanten van de voedselbank, die daartoe fysiek in staat zijn, de gelegenheid te geven om zelf hun groenten te kweken op een eigen ...
Lees verder »

Monumentaal pand Huize Westerlicht (MCA) in slechte staat

Monumentaal pand Huize Westerlicht (MCA) in slechte staat

Omdat het monumentale pand Westerlicht (eigendom van het MCA) in slechte staat verkeerd heeft Pascal Schipper met Ben Bijl in samenwerking met Jan Jansen vragen gesteld aan het College van B&W: OPA : Gemeente kan MCA dwingen tot onderhoud. ...
Lees verder »

OPA verbaasd: aangiftes bij politie is bijna zinloos !

OPA verbaasd: aangiftes bij politie is bijna zinloos !

OPA fractievoorzitter Ben Bijl heeft het Alkmaarse College van B&W vragen gesteld over aangifte doen bij de politie. Geacht College, OPA heeft met verbazing de krant van zaterdag 15 maart gelezen over het artikel van de aangifte bij de ...
Lees verder »

OPA wil duidelijkheid over MCA.

OPA wil duidelijkheid over MCA.

OPA maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van het MCA. In de Alkmaarsche Courant wordt gesproken over een faillisement van het MCA. Om meer helderheid in het MCA dossier te krijgen heeft fractievoorzitter Ben Bijl de onderstaande motie gemaakt.
Lees verder »

Resultaten vuurwerkpeiling op Opapeil.nl

Resultaten vuurwerkpeiling op Opapeil.nl

OPA heeft de afgelopen weken op www.opapeil.nl een peiling gedaan over vuurwerk. Zoals beloofd presenteren we hieronder de resultaten. Uw mening zal meegenomen worden in ons nieuwe verkiezingsprogramma.
Lees verder »

OPA: stadswapen behouden

OPA: stadswapen behouden

Door de aankomende fusie tussen de gemeente Alkmaar en de gemeenten Schermer en Graft- de Rijp gaan straks ook het stadslogo en het stadwapen aangepast worden. De OPA- fractie heeft wel wat vraagtekens bij hoe het tijdelijk logo er nu uitziet. ...
Lees verder »

De aanhouder wint in winkelcentrum De Mare

De aanhouder wint in winkelcentrum De Mare

Na de afronding van de  Winkelcentrum de Mare was er nog een kritiekpunt overgebleven. De looproute langs de milieustraat achter supermarkt Deen was erg smal en onregelmatig geworden. Slecht toegankelijk voor mensen met rollators, buggy's ...
Lees verder »

OPA: Papieren parkeerkaart ook in 2015!

OPA: Papieren parkeerkaart ook in 2015!

Het digitale tijdperk heeft ook in Alkmaar zijn intrede gedaan en daar zijn veel mensen ook erg tevreden mee.  “Maar een aantal van onze oudere Alkmaarders blijft  het daar moeilijk  mee hebben”, aldus Ben  Bijl.  OPA ...
Lees verder »

OPA : Meer gemeentebelastingen onzalig plan

OPA : Meer gemeentebelastingen onzalig plan

OPA : Meer gemeentebelastingen onzalig plan De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft met verbazing kennisgenomen  van het verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om het gemeenten mogelijk te maken om meer en andere belastingen te ...
Lees verder »

Mensen met een uitkering (vrijwilligers)werk laten doen

Mensen met een uitkering (vrijwilligers)werk laten doen

Jan Hoekzema heeft het College van B&W vragen gesteld over een pilot om mensen met een uitkering (vrijwilligers)werk te laten doen voor hun uitkering. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de  Gemeente Alkmaar. Mensen met ...
Lees verder »

Verplaatsing warenmarkt De Mare naar binnenplein

Verplaatsing warenmarkt De Mare naar binnenplein

OPA raadslid Ruud Ursem stelt het College van B&W vragen over de markt in de Mare. Aan het college van de gemeente Alkmaar, Naar aanleiding van de rondvraag, gesteld tijdens de commissie ruimte op 16 januari jl., omtrent de gewenste ...
Lees verder »

OPA vraagt uw mening over vuurwerk

OPA vraagt uw mening over vuurwerk

OPA vraagt uw mening over vurwerk. In de afgelopen weken is vuurwerk regelmatig in het nieuws geweest. OPA wil graag uw mening over dit onderwerp. Door middel van een korte vragenlijst op www.opapeil.nl kunt u aangeven wat uw eigen ervaringen zijn. Ga ...
Lees verder »

OPA: komst Bulgaren en Roemenen goed controleren.

OPA: komst Bulgaren en Roemenen goed controleren.

OPA fractievoorzitter Ben Bijl stelt het College van B&W vragen over de komst van Bulgaren en Roemenen.
Lees verder »

OPA stelt vragen over Alkmaarse kademuren

OPA stelt vragen over Alkmaarse kademuren

OPA Raadslid Ruud Ursem stelt het College van B&W vragen over de Alkmaarse kademuren.
Lees verder »

OPA doet aangifte van belediging, smaad en laster

OPA doet aangifte van belediging, smaad en laster

Op 4 december 2013 heeft OPA-wethouder Anjo van de Ven, mede namens de Onafhankelijke Partij Alkmaar aangifte bij de politie gedaan tegen de website Go!72.nl. Deze website stelt dat de OPA-leiding Nazi-trekken vertoont. 
Lees verder »

OPA met Jan-Willem de Boer naar Den Haag

OPA met Jan-Willem de Boer naar Den Haag

De Onafhankelijke Partij Alkmaar, OPA, dreigt haar naam kwijt te raken nu een andere partij zich onder dezelfde afkorting heeft aangemeld voor de verkiezingen. OPA laat het daar niet bij zitten en heeft al  eerder aangekondigd met een actiecomité ...
Lees verder »

Ouderen, WMO-ers en Brandveiligheid

Ouderen, WMO-ers en Brandveiligheid

Ambtelijk vragen voor de afdeling WMO en Brandweer   Afgelopen maandag lazen wij in het Noord Hollands Dagblad een artikel over brandveiligheid bij ouderen, slechthorende en mensen met een WMO indicatie.
Lees verder »

OPA blijft actie voeren voor behoud OPA in Alkmaar

OPA blijft actie voeren voor behoud OPA in Alkmaar

De Onafhankelijke Partij Alkmaar blijft strijdbaar. Ook nu de Raad van State de Kiesraad in het gelijk heeft gesteld  om de naam OPA toe te kennen aan de nieuwe ouderenparttij Ouderen Politiek Actief. Deze is onlangs opgericht, als afsplitsing van ...
Lees verder »

OPA: Gratis Wifi op drukbezochte plekken in Alkmaar

OPA: Gratis Wifi op drukbezochte plekken in Alkmaar

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar Geacht college, Enige tijd geleden heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar vragen gesteld met betrekking tot het aanbieden van gratis Wifi in Alkmaar. OPA vroeg toen of het ...
Lees verder »

Kanaalkade weer 2 richtingen

Kanaalkade weer 2 richtingen

De OPA fractie is blij dat er op de Kanaalkade weer 2 richtingen verkeer wordt ingevoerd. OPA Wethouder Kloos zal alles in het werk stellen om de Kanaalkade zo snel als mogelijk weer geschikt te maken voor 2 richtingen verkeer. 
Lees verder »

Blijf van Sinterklaasfeest af

Blijf van Sinterklaasfeest af

Sinterklaas is al eeuwenlang een gezellig familiefeest dat ook in Alkmaar wordt  gevierd. Er is geen kind dat denkt aan slavernij of racisme bij het zien van Sinterklaas en zijn zwarte Pieten. 
Lees verder »

OPA dient bezwaar in bij de kiesraad over OPA

OPA dient bezwaar in bij de kiesraad over OPA

De Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) heeft bij de kiesraad bezwaar ingediend tegen de toekenning van zijn naam aan een partij die landelijk en lokaal wil gaan opereren onder de naam OPA.
Lees verder »

OPA wil groter stadsstrand

OPA wil groter stadsstrand

Pascal Schipper en Rodney Bieman stellen het College van B&W vragen over het Stadsstrandje. OPA heeft in zijn verkiezingsprogramma staan dat er een strandje in de stad moet komen. De OPA was dan ook blij, dat er op 21 December 2011 ...
Lees verder »

Landelijke bezuinigingen desastreus voor de Alkmaarse lokale economie.

Landelijke bezuinigingen desastreus voor de Alkmaarse lokale economie.

 OPA roept op tot lagere lasten voor de Alkmaarse burger. In de achterliggende periode heeft OPA (in samenwerking met de coalitie partners) gezorgd voor lagere lasten voor de inwoners van Alkmaar. Een goed voorbeeld is het besluit dat op ...
Lees verder »

OPA wil meer weten over Alkmaarse Spookburgers

OPA wil meer weten over Alkmaarse Spookburgers

De Onafhankelijk Partij Alkmaar, heeft uit gegevens van het CBS en heeft uit recente persgegevens vernomen dat Nederland ruim 427.304 spookburgers telt, waarvan men niet weet waar ze zijn. Ze zijn onvindbaar door verhuizing naar het buitenland of een ...
Lees verder »

OPA wil verder onderzoek naar de locatie voor het fietspad op de Zeswielen

OPA wil verder onderzoek naar de locatie voor het fietspad op de Zeswielen

Raadslid Willem Peters stelt het college vragen over het nieuw aan te leggen fietspad op de Zeswielen in Alkmaar.
Lees verder »

OPA wil geen bezuinigingen op de huishoudelijk hulp

OPA wil geen bezuinigingen op de huishoudelijk hulp

Door de bezuinigingsplannen van het kabinet op de huishoudelijke hulp dreigen er duizenden Nederlanders in de problemen te komen. Hoewel het er op lijkt dat de bezuiniging van 89 miljoen in 2014 niet doorgaat, krijgen de gemeenten, en dus ook Alkmaar, in ...
Lees verder »

OPA: al 12 jaar de naam van de Onafhankelijke Partij Alkmaar.

OPA: al 12 jaar de naam van de Onafhankelijke Partij Alkmaar.

 In de afgelopen week is de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) op een onaangename manier geconfronteerd met het naamgebruik van OPA door de Ouderenpartij Amsterdam. Uit diverse media is gebleken dat de Amsterdamse ouderenpartij ook de naam OPA ...
Lees verder »

Open brief Kanaalkade

Open brief Kanaalkade

OPA stuurt de Provincie een Open brief over de Kanaalkade. De Provincie Noord Holland is voornemens om de Gemeente Alkmaar een schadeclaim op te leggen als de Kanaalkade weer 2 richingsverkeer wordt gemaakt. OPA is van mening dat 2 richtingsverkeer op de ...
Lees verder »

Hebben we straks voldoende woningen voor senioren?

Hebben we straks voldoende woningen voor senioren?

OPA raadslid Dominique Dubois stelt schriftelijke vragen aan het College van B&W over ouderenhuisvesting in Alkmaar.
Lees verder »

Veiligheid in Hoefplan

Veiligheid in Hoefplan

OPA stelt het college vragen over de veiligheid in Hoefplan. In de afgelopen periode hebben er weer diverse incidenten plaatsgevonden in Hoefplan.
Lees verder »

OPA wil SocialSofa's

OPA wil SocialSofa's

De Onafhankelijk Partij Alkmaar (OPA) pleit voor SocialSofa’s in de stad. De betonnen banken - gedecoreerd met glasmozaïek - moeten mensen bij elkaar brengen. Een SocialSofa is een massieve betonnen bank. Deze wordt met glasmozaïek versierd ...
Lees verder »

OPAPeil.nl gelanceerd

OPAPeil.nl gelanceerd

Vanaf woensdag 8 mei gaat hij de lucht in: OPAPeil.nl. Via dit korte maandelijkse onderzoek peilt OPA de meningen van Alkmaarders over aansprekende onderwerpen voor de stad.
Lees verder »

OPA zou veiligheidsscan in huis willen bij 65plussers

OPA zou veiligheidsscan in huis willen bij 65plussers

Steeds meer ouderen maken een fatale val in huis. Dit meldde de NOS onlangs in een item op het journaal. Voor de Onafhankelijke Partij Alkmaar was dit aanleiding om het Alkmaarse beleid eens onder de loep te nemen. Kan veiligheid in huis bij ouderen ...
Lees verder »

Victor Kloos tijdens openbare verhoren over YXIE

Victor Kloos tijdens openbare verhoren over YXIE

De enquêtecommissie heeft de hoofdrolspelers in het YXIE-verhaal ondervraagd. Vrijdag 1 maart was het de beurt aan wethouder Victor Kloos.
Lees verder »

OPA: succesvol Zomer in de Mare smaakt naar meer

OPA: succesvol Zomer in de Mare smaakt naar meer

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is blij dat er de afgelopen twee jaar het nodige culturele aanbod in onze stad is bijgekomen. In de binnenstad zien we steeds meer culturele activiteiten en de bestaande activiteiten zoals Kaeskoppenstad, Zomer op het ...
Lees verder »

OPA: lekker schaatsen op natuurschaatsbaan in Schelphoek

OPA: lekker schaatsen op natuurschaatsbaan in Schelphoek

Nu de grachten dichtvriezen en de schaatskoorts toeneemt is het ook weer tijd om mooie natuurschaatsbanen in te richten in de stad. De Onafhankelijke Partij Alkmaar ziet hiervoor een prachtkans bij de Turfmarkthaven, in de Schelphoek.
Lees verder »

Slimme prullenbakken in binnenstad

Slimme prullenbakken in binnenstad

Dankzij een initiatief van OPA krijgt het centrum van Alkmaar op vier plekken slimme prullenbakken. De eerste nieuwe straatcontainer is in de Langestraat geplaatst.
Lees verder »

1 | ... |  67