OPA sluit zomerberaad af met rood licht..

OPA sluit zomerberaad af met rood licht..

Kleiner centrum? Dan is historische binnenstad het centrum! Naar aanleiding van de bordendiscussie ( ‘2 maal centrum’ ) in het Noord-Hollands Dagblad, vindt OPA dat er nu maar echt helder moet worden wat het échte centrum van Alkmaar is en dat ...
Lees verder »

 Met veel meer gemak; plastic in dezelfde bak

Met veel meer gemak; plastic in dezelfde bak

Nascheiding beter en goedkoper dan bronscheiding. OPA stelde in oktober 2018 en in juli 2019 al vragen over plastic afval. De college-antwoorden waren toen niet overtuigend. OPA is graag vasthoudend en gegeven onderstaande ontwikkelingen denken ...
Lees verder »

Alkmaars beleid slaat niet aan bij meeuwen.

Alkmaars beleid slaat niet aan bij meeuwen.

Op 8 juli en 14 jl. hebben bewoners van De Entree een mail gestuurd naar alle politieke partijen betreffende de toenemende overlast van meeuwen op en rond het dak van het PCC Oosterhout en de gevolgen daarvan voor de bewoners van appartementencomplex De ...
Lees verder »

 Heeft het college de trein gemist?

Heeft het college de trein gemist?

Polderen tot de bus gaat, leidt tot geen resultaat. Met stijgende verbazing hebben wij het artikel over de treinverbinding gelezen in het NHD van 15 juli nl. ( https://www.noordhollandsdagblad.nl ) Het college van Alkmaar is richting de NS ...
Lees verder »

OPA: Handhaving Alkmaar nog steeds onbereikbaar

OPA: Handhaving Alkmaar nog steeds onbereikbaar

In diverse raads- en commissievergaderingen is door de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) vragen gesteld over de bereikbaarheid van de afdeling handhaving. OPA wil dat alle inwoners van Alkmaar op een laagdrempelige manier een (overlast)melding kan ...
Lees verder »

GEDOE ROND SINT PANCRAS EN KOEDIJK; ÉÉN GROTE POPPENKAST

GEDOE ROND SINT PANCRAS EN KOEDIJK; ÉÉN GROTE POPPENKAST

Vorig jaar roerde de Dorpsraad Sint Pancras zich, toen duidelijk werd dat Heerhugowaard met Langedijk wilde fuseren. De meeste Pancrassers wilden naar Alkmaar en hebben hiervoor ook een volksraadpleging gehouden. OPA is vanaf het eerste uur met de ...
Lees verder »

Alkmaar aan zet? Of Alkmaar schaakmat?

Alkmaar aan zet? Of Alkmaar schaakmat?

De stadsregering heeft een zeer oude koe van stal gehaald: de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Grondeigenaren op Overstad mogen hun grond niet vrij verkopen of ontwikkelen, maar moeten die eerst aanbieden aan de gemeente. De stadsregering denkt hiermee ...
Lees verder »

  Zeg ‘Nee Nee’ tegen ‘Ja Ja-sticker'!

Zeg ‘Nee Nee’ tegen ‘Ja Ja-sticker'!

In de raadsvergadering van 28 mei is het beleid rond duurzaamheid door de raad aangenomen. OPA heeft ook ingestemd met het beleid maar heeft in zijn verklaring nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de economie van de stad. OPA heeft zich onvoldoende ...
Lees verder »

EVALUATIE EK-WIELRENNEN VAN WC-EEND NIVEAU

EVALUATIE EK-WIELRENNEN VAN WC-EEND NIVEAU

Vorig jaar duwde de coalitie van de VVD t/m Groenlinks onze inwoners en ondernemers het EK Wielrennen door de strot, voor ‘slechts’ anderhalf miljoen. De economische schade die het veel te laat optuigen van een B-evenement als dit met zich ...
Lees verder »

Raadsvragen: Hoe kon het zo mis gaan in Overdie?

Raadsvragen: Hoe kon het zo mis gaan in Overdie?

OPA: Nieuwe aanpak Overdie blijkt niet te werken. OPA is er altijd duidelijk over geweest: wij zijn voor cameratoezicht. Het werkt preventief en helpt mee om veroorzakers van ellende op te sporen. Van de bewoners de omgeving van de Melis ...
Lees verder »

Alkmaarse woonnorm stagneert woningbouw.

Alkmaarse woonnorm stagneert woningbouw.

Al eerder heeft OPA het college een compliment gemaakt voor ambities op woningbouw. OPA kan zich ook vinden in de aantallen, ook in de (ruim) 30 procent sociale woningbouw en uw inzet om ook te bouwen voor het middensegment. OPA luidt de noodklok ...
Lees verder »

NOODPAKKET 10 MILJOEN, WAT GAAN WE DAARMEE DOEN?

NOODPAKKET 10 MILJOEN, WAT GAAN WE DAARMEE DOEN?

Het college stelt een noodpakket van 10 miljoen voor en dat is een goede zaak. Want wij moeten alles doen wat in ons vermogen ligt om onze lokale economie overeind te houden. Dat is hard nodig en dat behoeft geen betoog. Loop door de stad en de dorpen ...
Lees verder »

10 miljoen zonder plan? Zo moeten we dat niet willen.

10 miljoen zonder plan? Zo moeten we dat niet willen.

OPA: zet gemeenteraad niet buitenspel De Corona crisis vraagt om actie van onze stadsregering in de vorm van maatregelen en plannen om de schade voor inwoners en economie zo veel mogelijk te beperken. Daar is OPA het mee eens. Maar nu vraagt het ...
Lees verder »

Alles op alles voor Alkmaarse economie!

Alles op alles voor Alkmaarse economie!

OPA: Verleg accent naar wat NU nodig is... Vanuit Den Haag wordt aangegeven dat het nooit meer zo wordt zoals het was. Hoewel OPA dat redelijk wil relativeren -zulke zaken zijn wel vaker gezegd - kunnen wij er niet omheen dat het de landelijke ...
Lees verder »

 Veiligheid kruising Kanaalkade met de Kaarsemakersgracht onvoldoende

Veiligheid kruising Kanaalkade met de Kaarsemakersgracht onvoldoende

OPA: Waarom is de kruising nog steeds niet aangepakt? Mede naar aanleiding van meerdere (ernstige) ongevallen op de kruising Kanaalkade/Kaarsemakersgracht zijn in 2018 diverse vragen aan het College gesteld, eerst technische vragen en toen deze ...
Lees verder »

Volhouden

Volhouden

De politiek in Alkmaar ligt praktisch stil. De gemeenteraad komt niet meer bij elkaar. In Alkmaar probeert men digitaal te gaan vergaderen om de belangrijkste besluiten te kunnen nemen. De landelijke regering wil hiervoor een noodwet aannemen, zodat er ...
Lees verder »

COALITIE LEUNT ACHTEROVER OP LEEGSTAND CENTRUM

COALITIE LEUNT ACHTEROVER OP LEEGSTAND CENTRUM

OPA agendeerde tijdens de laatste raad de schrikbarende leegstand in de binnenstad en riep het college op om de steeds schrijnender situatie op korte termijn te bestrijden met een investeringsplan. Ook vroegen we VVD wethouder Dijkman om de ideeën, ...
Lees verder »

HERINDELING ST. PANCRAS & KOEDIJK IN 5 MINUTEN...

HERINDELING ST. PANCRAS & KOEDIJK IN 5 MINUTEN...

Tijdens het laatste vragenhalfuurtje ging het vooral over de herindeling van Sint Pancras en Koedijk. In april 2019 bracht de PVDA een (unaniem gedragen) motie met de titel 'Een warm welkom 2.0', deze motie heeft tot doel om de inwoners van St. Pancras ...
Lees verder »

Art. 44: OPA trekt aan de bel over plannen centrum

Art. 44: OPA trekt aan de bel over plannen centrum

Verantwoording afleggen hoort thuis in de raadsvergadering. OPA constateert dat de leegstand in de binnenstad aan het toenemen is. Ook de ruimte in een groot pand als dat van de voormalige V&D wordt nog steeds niet structureel ingevuld. Deze ...
Lees verder »

Woningbouw Alkmaar lijkt te stagneren

Woningbouw Alkmaar lijkt te stagneren

Is ‘bouwen, bouwen, bouwen’ nog steeds het credo? Bijna twee jaar geleden is het huidige college aan de slag gegaan met zeer grote ambities op het gebied van woningbouw. Bij herhaling werd door de gemeente gecommuniceerd dat u 10.000 tot 12.000 ...
Lees verder »

1e ERE-LEEUWTJE GAAT NAAR: SPORT STAALT SPIEREN!

1e ERE-LEEUWTJE GAAT NAAR: SPORT STAALT SPIEREN!

SSS viert 100 jarig bestaan.. Het Alkmaarse Ere-Leeuwtje wordt uitgereikt aan maatschappelijke organisaties, verenigingen, initiatieven of mensen die zich inzetten voor een leukere gemeente of wijk. Bestuursleden Piet Zeeman, Joke van der ...
Lees verder »

EXCUSES VOOR PARKEER-ELLENDE

EXCUSES VOOR PARKEER-ELLENDE

WETHOUDER KONIJN ZEGT 'SORRY' OPA had de vorige maand reeds aan het college gevraagd excuses te maken aan de Alkmaarder voor alle ontstane problemen rond het parkeerbeleid. Heel veel mensen hebben problemen met het nieuwe systeem van digitaal parkeren ...
Lees verder »

WONINGBOUW ALKMAAR GAAT ZEER TRAAG

WONINGBOUW ALKMAAR GAAT ZEER TRAAG

In Nederland is een tekort aan 300.000 woningen. Alleen al de bevolkingsgroei in Nederland van jaarlijks ruim 100.000 mensen vraagt zo’n 45.000 extra woningen. Het college in Alkmaar heeft een ambitieuze doelstelling van 15.000 te bouwen woningen in ...
Lees verder »

Gebiedsontwikkeling Vluchthoef mag niet de dupe worden van regels.

Gebiedsontwikkeling Vluchthoef mag niet de dupe worden van regels.

Er zou geïnvesteerd worden in wonen met groen...? Het NHD bericht afgelopen weekend dat het al drie jaar stil is rond De Vluchthoef. Deze opvangplek sloot haar deuren in oktober 2017. In de periode rondom de sluiting werd gesproken over wonen op ...
Lees verder »

Herindeling Langedijk en Koedijk, blijft het bij een zienswijze?

Herindeling Langedijk en Koedijk, blijft het bij een zienswijze?

Waarom laat Alkmaar niks meer van zich horen? Op 25 April 2019 werd in de gemeenteraad unaniem de motie 'Een warm welkom 2.0' aangenomen. Deze motie heeft tot doel om: 'Gedragen bewonersinitiatieven om een kern, of deel van een kern, als ...
Lees verder »

Duidelijkheid voor HAL25

Duidelijkheid voor HAL25

HAL25 is als cultureel initiatief niet vergelijkbaar met reguliere horeca en heeft een bijzondere functie: als verbinding tussen Overstad partners, als talentontwikkelingspodium, culturele broedplaats en facilitator en initiator van creatieve, culturele ...
Lees verder »

Vinger aan de pols bij verbouwing AZ-stadion

Vinger aan de pols bij verbouwing AZ-stadion

De komende weken worden spannend voor AZ en de gemeente Alkmaar. Op korte termijn moet de omgevingsvergunning rond komen voor de bouw van een nieuw stadiondak en vernieuwingsverbouwingen aan het stadion. In de achterliggende periode was niet altijd ...
Lees verder »

GROETEN UIT STAPHORST

GROETEN UIT STAPHORST

Man, man, man, of moet ik zeggen vrouw, vrouw, vrouw, wat een toestand in onze stad! Is er een ondernemer die een beeld wil plaatsen, een zusje van het Kaasmeisje maar dan iets minder gekleed, met een knipoog naar De Achterdam, maar dan mag dat niet... ...
Lees verder »

 COALITIE SPREEKT MET TWEE GEZICHTEN OVER WINDMOLENS

COALITIE SPREEKT MET TWEE GEZICHTEN OVER WINDMOLENS

In de laatste raadsvergadering gingen wij met een motie in op de ontstane onduidelijkheid over de komst van mega-windturbines en windmolenparken in onze polders. OPA vroeg de Alkmaarse coalitie om hun vrienden van de identieke provinciale coalitie ...
Lees verder »

IN ZICHZELF GEKEERDE POLITIEK

IN ZICHZELF GEKEERDE POLITIEK

In de Gemeente Alkmaar zit een stadsregering van VVD, PVDA, CDA, D66 en GroenLinks. OPA heeft afgelopen raad vragen gesteld over de puinhoop inzake parkeren. Wij wilden graag weten of bij het digitale bezoekers parkeren de app terugkomt, waarom het ...
Lees verder »

  Motie: Geen windturbines in onze polders!

Motie: Geen windturbines in onze polders!

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 23 januari 2020, Constaterende dat: Het provinciale bestuur het plan heeft geuit om grote windturbines in de Schermer(-polder) te plaatsen,   Het Alkmaarse college in haar ...
Lees verder »

Onderzoek grondtransactie Overstad

Onderzoek grondtransactie Overstad

OPA verwacht dat feitenonderzoek over grondtransactie Overstad duidelijkheid verschaft. In december 2018 stelde De Onafhankelijke Partij Alkmaar vragen over gewijzigde ontwikkelingen op Overstad. De gemeente was al ruim een jaar in gesprek met een ...
Lees verder »

Jaarwisseling Overdie; Wie neemt nu zijn verantwoordelijkheid?

Jaarwisseling Overdie; Wie neemt nu zijn verantwoordelijkheid?

OPA en SPA zijn zeer geschrokken van de gebeurtenissen op Oudejaarsavond in Overdie. Op RTL- nieuws werd vermeld dat er 24 branden zijn geweest, diverse auto’s in brand zijn gestoken en politie en brandweer zijn aangevallen. Getroffen en bezorgde ...
Lees verder »

OPA: Help politie met camera's!

OPA: Help politie met camera's!

Natuurlijk moet iemand herkenbaar zijn... De Onafhankelijke Partij Alkmaar is groot voorstander van camera toezicht. Toen OPA in het college zat is het aantal gemeentelijke camera's uitgebreid. De nieuwe stadsregering heeft een pas op de plaats ...
Lees verder »

Verplichting statiegeldbekers is absurd!

Verplichting statiegeldbekers is absurd!

We kunnen toch nog wel Koningsdag vieren? In de laatste raadsvergadering van 2019 jaar is er een motie van CDA'er Gosse Postma aangenomen. Het college heeft deze motie niet ontraden. De motie roept op om, nog voordat de evenementen in Alkmaar ...
Lees verder »

 “Het jaar van het loze bezwaar”

“Het jaar van het loze bezwaar”

OPA: informatievoorziening en inspraak inwoners moet beter. Aan de loco burgemeester van Alkmaar, de heer P. Dijkman, In het Noord-Hollands Dagblad van 28 december jl. staat dat het in Alkmaar “Het jaar van het loze bezwaar” is. Het NHD ...
Lees verder »

VUURWERK in de raad

VUURWERK in de raad

In de laatste raadsvergadering van 2019 werd gesproken over de mogelijkheid om het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarswisseling te verbieden. De linkse partijen stelden voor dit te onderzoeken. Fractieleider Victor Kloos: 'OPA heeft ervoor gepleit ...
Lees verder »

Hoe veilig zijn onze sportvelden?

Hoe veilig zijn onze sportvelden?

Giftig rubbergranulaat in Alkmaar? Naar aanleiding van het recente nieuws over de schadelijkheid van rubberkorrels op sport- velden ( https://nos.nl/artikel/2315525-eerste-veroordeling-voor-rubberkorrels-in-sportvelden- ...
Lees verder »

Statiegeldbekers verplicht?

Statiegeldbekers verplicht?

Man, man, man. Wat een regelzucht weer. Het lijkt de Linkse Kerk wel. Het aantal regels moest minder volgens de politiek. Ja, ja, er komen er ondertussen steeds meer bij! En dat van CDA'er en ondernemer Gosse Postma. Of is dit soms een CDA ...
Lees verder »

PARKEREN IN 2020

PARKEREN IN 2020

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar stond onder andere de parkeerverordening 2020 op de agenda. OPA's voorstel om een 2e vergunning voor bewoners te behouden werd helaas weggestemd. Ook nemen het aantal bewonersvergunningen volgend ...
Lees verder »

HAAGSE FRATSEN

HAAGSE FRATSEN

Onlangs heeft de 2e Kamer de motie-Jetten c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht om in de begroting voor 2020 het budget voor de ondersteuning van landelijke partijen structureel te verhogen. De lokale partijen kunnen dus weer ...
Lees verder »

'RECHTS' ANNO 2019; Elsevier heeft gelijk.

'RECHTS' ANNO 2019; Elsevier heeft gelijk.

Elsevier kwam onlangs met een mooi artikel over coalities van de VVD t/m GroenLinks. Terecht stond daar dat de VVD in veel gemeenten en provincies hiervoor kiest en daarmee steeds meer naar links kijkt. Volgens de auteur is het liberale kompas van de VVD ...
Lees verder »

Wantrouwen van overheid naar inwoners mag geen trend worden

Wantrouwen van overheid naar inwoners mag geen trend worden

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 ev. op 4 november jl. antwoordde wethouder Verbruggen namens het college op een vraag van OPA over door hem gememoreerde fraude bij in het WMO-domein: ‘Er is zeker sprake van fraude bij de WMO’. Er was ...
Lees verder »

'De Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’.

'De Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst’.

Vervolgvragen over Susanne: Op 23 november jl. heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar artikel 42-vragen gesteld over het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van het beeld Susanne. Wij verzochten het college om mondelinge beantwoording ...
Lees verder »

Motie: 'Groene binnentuin Stadhuis'

Motie: 'Groene binnentuin Stadhuis'

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 28 november 2019, beraadslagend over het raadsvoorstel ‘Vergroenen en biodiversiteit’, Overwegende dat: vergroening van onze gemeente, conform voornoemd raadsvoorstel, op ...
Lees verder »

 Susanne is welkom in Alkmaar

Susanne is welkom in Alkmaar

Met stijgende verbazing heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar kennis genomen (NHD 22-11-2019) van het feit dat GroenLinks Alkmaar probeert om de plaatsing van het beeld van ‘Susanne, meisje van plezier’ te verhinderen. Dit omdat het beeld vrouwen ...
Lees verder »

Oplossing voor de parkeerproblematiek rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijger

Oplossing voor de parkeerproblematiek rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijger

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft meerdere vragen gekregen omtrent de parkeerproblematiek rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijger. In de laatste raadsvergadering is er een motie ingediend om een blauwe zone in te voeren bij het kwaliteitscentrum. ...
Lees verder »

Laat kinderen genieten van een veilig Sinterklaasfeest

Laat kinderen genieten van een veilig Sinterklaasfeest

Onverwachts ging het in de begrotingsraad van 4 november jl. over Zwarte Piet. De 'Zwarte Pieten wethouder' Paul Verbruggen sprak in de begrotingsraad nog over een dialoog die hij aan wilde gaan over Zwarte Piet, hetgeen namens het college een ander ...
Lees verder »

Democratie is niet voor bange mensen.

Democratie is niet voor bange mensen.

Het was nog niet eerder vertoond: zo'n rommelige behandeling van een begroting. De grootste verwarring werd veroorzaakt door VVD-wethouder financiën Pieter Dijkman. Hij probeerde zijn visie door de raad te drukken door zich meermaals te verschuilen ...
Lees verder »

Leve de Kringloop!

Leve de Kringloop!

Het kwam er een beetje ‘zuunig’ uit, in het vragenuurtje van de raad, afgelopen donderdag, maar de wethouder Overstad beloofde dat hij de plannen van Kringloopbedrijf Rataplan ‘niet zou tegenwerken’. Maar het was tenminste iets. OPA stelde ...
Lees verder »

12345 | ... |  8
Column