Wat komt er van de Alkmaarse lobby richting provincie terecht?

Wat komt er van de Alkmaarse lobby richting provincie terecht?

Alkmaar is niet of nauwelijks zichtbaar in de programma’s van politieke partijen in de aanloop naar provinciale statenverkiezingen 2019. Dit terwijl veel besluiten en beleid vanuit provinciale staten alle Alkmaarders raakt en deelnemende partijen ...
Lees verder »

VICTOR’S BLOG: LIGT ALKMAAR WEL IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND?

VICTOR’S BLOG: LIGT ALKMAAR WEL IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND?

Traditiegetrouw ga ik rond de kerstdagen naar Zuid-Limburg, waar ik mij nu in het mooie heuvellandschap bevind in de kersverse gemeente Beekdaelen. Een rustige gemeente, waarvan je leuke uitstapjes kunt maken naar Valkenburg, Maastricht, Aken en voor wie ...
Lees verder »

OPA: BOUW CAMPUS ALKMAAR ACHTER STATION!

OPA: BOUW CAMPUS ALKMAAR ACHTER STATION!

Laat raad kiezen inzake bestemming gemeentegrond De Onafhankelijke Partij Alkmaar is van mening dat een IT Campus bij het station een goede bijdrage kan leveren aan de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. In andere plaatsen, zoals ...
Lees verder »

Tempo is uit ontwikkeling Overstad

Tempo is uit ontwikkeling Overstad

OPA stelt raadsvragen omdat wij zorgen hebben over het tempo van de ontwikkelingen op Overstad. OPA vindt dat met dit nog steeds gunstige economisch tij juist nu moet worden gebouwd. Overstad is het meer dan waard. Alkmaar, 11 december 2018 ...
Lees verder »

Schrijf je in voor de OPA nieuwsbrief!

Schrijf je in voor de OPA nieuwsbrief!

U kunt zich nu inschrijven voor de OPA Nieuwsbrief; over allerlei opmerkelijke politieke ontwikkelingen in Alkmaar. We hebben een selectie gemaakt van grote en kleine nieuwtjes, meer kunt u altijd vinden op onze website, Facebook, of Twitter. Met deze ...
Lees verder »

Motie: Openbare besluiten graag eerder naar de raad

Motie: Openbare besluiten graag eerder naar de raad

De Alkmaarse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 13 december 2018: Constaterende dat: Het college in te veel gevallen eerder communiceert naar media, dan naar de raad. (enkele voorbeelden zijn: COA besluitvorming, ontbrekende ...
Lees verder »

Motie: Zieke bomen verdienen ook een second-opinion

Motie: Zieke bomen verdienen ook een second-opinion

De raad van de gemeente Alkmaar in vergadering bijeen op 13 december 2018: Constaterende dat: - In de groenstrook in het midden van de Nassaulaan in Alkmaar nog 13 Paardenkastanjes staan; - al sinds 1906 bomen op de Nassaulaan staan; ...
Lees verder »

Anjo's blog: Wars van bureaucratie en betutteling

Anjo's blog: Wars van bureaucratie en betutteling

Mijn partij OPA houdt niet van betutteling door de overheid. Niet de politieke elite bepaalt wat goed voor ons is of niet; mensen weten dat meestal heel goed zelf. In de hoofdstad maken ze het wel erg bont, met letters en zwarte pieten die weg moeten ...
Lees verder »

BELEIDSREGELS VERKEERS-ONTHEFFINGEN TOCH DOORGEDRUKT?

BELEIDSREGELS VERKEERS-ONTHEFFINGEN TOCH DOORGEDRUKT?

Tijdens de vorige gemeenteraad was de gehele raad het ergens unaniem over eens, dat was leuk. Het college was namelijk van plan om hun nieuwe uitvoeringsregels voor verkeersontheffingen per 1 februari 2019 in te laten gaan. De pers is al weken ...
Lees verder »

OPA SERVICE

OPA SERVICE

Inwoners weten vaak het beste wat er verbeterd kan worden in onze mooie gemeente. De Onafhankelijke Partij Alkmaar stelt uw belangen graag centraal in de gemeentelijke politiek en daarvoor is ook uw inbreng meer dan belangrijk. Veel Alkmaarders weten ...
Lees verder »

Beweegtoestellen in Alkmaar Zuid

Beweegtoestellen in Alkmaar Zuid

Naar aanleiding van de motie ‘Calisthenics park in Alkmaar Noord’ van het CDA, die tijdens de raadvergadering van 5 november jl. unaniem is aangenomen, zouden wij graag beweegtoestellen willen uitbreiden naar het voetbalveld/speelveld aan de ...
Lees verder »

OP DE KOFFIE MET ... Anjo

OP DE KOFFIE MET ... Anjo

OPA kreeg een brief. Die begon als volgt: ‘Nu ga ik iets doen wat ik mijn hele leven nog nooit gedaan heb. Ik ga reageren op uw stukje in de krant en een idee opperen, waar ik al heel lang over denk’.... De brief was van mevrouw van Wely-Kramer. ...
Lees verder »

Motie: Water en Stroom voor Zomer in de Mare

Motie: Water en Stroom voor Zomer in de Mare

OPA raadslid Ruud Ursem komt in de gemeenteraad van 22 november met een motie voor betere mogelijkheden voor evenementen op het terrein rond de voormalige skatebaan in de Mare. Stroom en water zijn anno 2018 essentieel als je iets leuks wilt organiseren. ...
Lees verder »

Onduidelijke situatie binnenstad veroorzaakt onterechte boetes

Onduidelijke situatie binnenstad veroorzaakt onterechte boetes

Naar aanleiding van een item van RTVNH van 9 november 2018 over de recente rechterlijke uitspraken op bezwaren m.b.t. ongeldige boetes in de binnenstad ten gevolge van de onduidelijke verkeerssituatie en slecht functionerende camerahandhaving heeft de ...
Lees verder »

PROGRAMMA BEGROTING

PROGRAMMA BEGROTING

Een belangrijk jaarlijks moment in de gemeenteraad is de behandeling van de begroting voor de komende jaren. Een begroting bestaat uit plussen en minnen, dat is logisch. Het standpunt van de Onafhankelijke Partij Alkmaar over de begroting is in evenwicht.
Lees verder »

OPA: veiligheid kruising Kanaalkade met de Kaarsemakersgracht in geding

OPA: veiligheid kruising Kanaalkade met de Kaarsemakersgracht in geding

Er vinden regelmatig ongevallen plaats waarbij een bus van Connexxion is betrokken op de kruising Kaarsemakersgracht met de kanaalkade. 31 oktober was het weer zover. OPA's Jan Hoekzema stelt vragen over de verkeersveiligheid ter plekke...
Lees verder »

Wordt ons plasticafval wel echt gerecycled?

Wordt ons plasticafval wel echt gerecycled?

China wil ons plastic niet meer, dus gooien we het hier in de verbrandingsoven. Wat gebeurt er met ons plastic bedrijfsafval nu China er de grens voor heeft gesloten? Dat wat het goedkoopst is, zo lijkt het. Wordt de Alkmaarse bevolking dan niet een rad ...
Lees verder »

OPA aan Bruinooge: Houdt rug recht!

OPA aan Bruinooge: Houdt rug recht!

OPA stelt al enkele weken vragen aan het Alkmaarse college van B&W over de toestroom van asielzoekers in onze gemeente. Antwoorden bleven uit of kwamen opeens (!) via de media. Informatievoorziening naar de raad over gevoelige onderwerpen moet beter. ...
Lees verder »

Nieuwe coalitie: je hoort niets meer over veiligheid

Nieuwe coalitie: je hoort niets meer over veiligheid

OPA wil weten wat er met budget cameratoezicht gebeurt en stelt vragen over onuitgevoerd veiligheidsbeleid.. Alkmaar, 22 oktober 2018 Geacht college, U bent al weer bijna een half jaar aan de slag op basis van het ...
Lees verder »

OPA wil resultaten van onderzoek naar Ondernemingsfonds

OPA wil resultaten van onderzoek naar Ondernemingsfonds

OZB-korting voor bedrijven geen positief effect op het vestigingsklimaat Geacht college, OPA is al langere tijd met u in discussie over de OZB voor bedrijven. U wilt deze verlagen -naar uw zeggen- ter verbetering van het vestigingsklimaat. OPA ...
Lees verder »

En dan komt het konijn uit de hoge hoed...

En dan komt het konijn uit de hoge hoed...

Donderdag 27 september stelde OPA enkele vragen aan het college over het Castricumse plan om asielzoekers geen voorrang (meer) te geven bij toewijzing van sociale huurwoningen. Echte antwoorden bleven uit, de wethouder wilde eerst intern overleggen en ...
Lees verder »

Toegang taxi's in de binnenstad

Toegang taxi's in de binnenstad

Als sinds 2015 wordt personenvervoerders een ontheffing voor de binnenstad in het vooruitzicht gesteld. De gemeente is hiermee in gebreke naar bezoekers en bewoners van de binnenstad, de taxibranche en de ondernemers in het stadscentrum. OPA stelde het ...
Lees verder »

Motie: Pinautomaten in Alkmaar

Motie: Pinautomaten in Alkmaar

In 2020 zullen er alleen nog neutrale pinautomaten zijn. Vooral in de kernen zou dat tot vervelende situaties kunnen leiden. OPA's Ruud Ursem dient deze week een motie in over dit onderwerp: De Alkmaarse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 27 ...
Lees verder »

OPA: Rapporten ondersteunen fusie niet

OPA: Rapporten ondersteunen fusie niet

Zo vlak na de verkiezingen probeert het Alkmaarse college zich te mengen in een discussie die in Heerhugowaard en Langedijk speelt. OPA heeft het college om opheldering gevraagd middels art. 42 vragen: Waar blijft de blik naar ...
Lees verder »

Victor’s blog: NA 100 DAGEN NOG STEEDS GEEN VISIE VAN DE NIEUWE COALITIE

Victor’s blog: NA 100 DAGEN NOG STEEDS GEEN VISIE VAN DE NIEUWE COALITIE

Volgende week vrijdag is het 100 dagen vanaf de aantreding van het nieuwe college van Alkmaar. Hieraan gingen vele weken van onderhandelingen vooraf. 12 pagina’s met de titel “Alkmaar aan zet” was het magere resultaat dat VVD, GL, PvdA, CDA en ...
Lees verder »

Extra geld: het aantal ambtenaren zal wel weer toenemen

Extra geld: het aantal ambtenaren zal wel weer toenemen

Tijdens de behandeling van de jaarrekening gaf de VVD fractievoorzitter aan dat de vorige coalitie van OPA, VVD, CDA en D66 de gemeente financieel gezond heeft overgedragen aan de nieuwe stadsregering, waarvan OPA geen deel uitmaakt. Sportief om dat te ...
Lees verder »

'Hé verrek, mijn pinautomaat is weg'

'Hé verrek, mijn pinautomaat is weg'

Pinnen in een rustige omgeving is veilig en goed voor zelfredzaamheid. In 2020 zullen er alleen nog neutrale pinautomaten zijn. Deze worden dan beheerd door Geldservice Nederland die zorgvuldig naar plekken voor de neutrale automaat aan het zoeken ...
Lees verder »

Motie TMG Terrein

Motie TMG Terrein

'Maak plaats op het TMG- terrein voor broedplaatsen en creatieve industrie' De raad van de Gemeente Alkmaar, bijeen in de vergadering van 12-7-2018, Overwegende dat; Er een grote en groeiende vraag is naar woon-/werk- en podiumruimte voor ...
Lees verder »

Motie OZB

Motie OZB

De raad van de gemeente Alkmaar, in vergadering bijeen op 12 juli 2018, beraadslagende over de kaderbrief. Constaterende: dat in de kaderbrief wordt gesteld dat de lasten zo laag mogelijk gehouden worden, dat in het coalitieprogramma van ...
Lees verder »

OPA STELT PRIORITEITEN TIJDENS BEHANDELING KADERNOTA

OPA STELT PRIORITEITEN TIJDENS BEHANDELING KADERNOTA

Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad in juli kaders stel voor de begroting. OPA -sinds 8 juni oppositiepartij- vindt dit een belangrijk moment voor een gemeenteraad. Op basis van deze kaders moet door burgemeester en wethouders een begroting woden ...
Lees verder »

OPA zet visie ondernemers en bewonersorganisaties direct op agenda

OPA zet visie ondernemers en bewonersorganisaties direct op agenda

OPA zet visie ondernemers en bewonersorganisaties direct op agenda Afgelopen dinsdag, 10 juli 2018, hebben diverse organisaties van ondernemers en bewoners hun visie gepresenteerd op Alkmaar en hun wensen kenbaar maakt. Dit blijkt o.a. uit ...
Lees verder »

Alkmaar aan zet? Nou, niet bij de Zonkantflat

Alkmaar aan zet? Nou, niet bij de Zonkantflat

De bewoners van de Zonkantflat hebben een aantal jaren geleden zelf, als bewonersinitiatief, een gezellig speelplekje gemaakt van een onveilige hangplek. Met een beetje hulp en geld van de gemeente. Elke dag genieten daar veel moeders en kinderen van wat ...
Lees verder »

Kaasbel luiden; een hele eer!

Kaasbel luiden; een hele eer!

Vorige week mocht Victor Kloos op verzoek van het Kaasdragersgilde, en de kaasvader in het bijzonder, de kaasmarkt openen. Als dank voor de 7 jaar lange samenwerking die heeft geleid tot een betere profilering van de kaasmarkt. En een wat hoger salaris ...
Lees verder »

OPA: Gezamenlijke surveillances politie en toezicht

OPA: Gezamenlijke surveillances politie en toezicht

Tijdens de behandeling van het coalitieakkoord op 7 juni jl. in de raadsvergadering heeft OPA de coalitie een compliment gemaakt over het aanstellen van 5 senior inspecteurs stadstoezicht. Dit komt overeen met het OPA partijprogramma waar wij speken over ...
Lees verder »

OPA: Elk initiatief tot verlevendiging binnenstad wenselijk

OPA: Elk initiatief tot verlevendiging binnenstad wenselijk

De afgelopen zeven jaar heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar zich sterk ingezet voor verlevendiging van met name de binnenstad en winkelcentra in Alkmaar. Winkelen in fysieke winkels wordt steeds meer een beleving en moet gepaard gaan met gezellig ...
Lees verder »

Alkmaar aan zet, daar is het dan

Alkmaar aan zet, daar is het dan

Dan denk je meteen aan schaken. Aan meesterzetten. Aan een herdersmatje. Dat deze kersverse coalitie partijen kunnen schaken is wel gebleken. Soms zelfs op verschillende borden. Wordt deze nieuwe coalitie afgestraft in de vorm van een herdersmatje? ...
Lees verder »

Anjo: Klaar voor de Raad

Anjo: Klaar voor de Raad

Deze week stop ik als wethouder van onze prachtige gemeente: 7 mooie jaren, waarin ik nog meer van Alkmaar ben gaan houden dan ik al deed. Het toeval wil dat ik deze maand ook officieel de pensioengerechtigde leeftijd bereik. Dat valt dus prima samen. En ...
Lees verder »

Victor’s blog: Bezig met voorbereidingen afscheid

Victor’s blog: Bezig met voorbereidingen afscheid

De afgelopen dagen ben ik druk bezig om mijn afscheid voor te bereiden. Als wethouder van deze mooie stad heb ik me ruim 7 jaar ingezet om deze stad nog mooier te maken. Ik houd het afscheid lekker informeel met een klein aantal mensen dat ik uitnodig. ...
Lees verder »

OPA: maak van de zaterdagavond een korte koopavond

OPA: maak van de zaterdagavond een korte koopavond

In het verkiezingsprogramma van OPA staat het al. Het is wel veel gevraagd van de (kleine) ondernemers in de binnenstad, maar het zou heel mooi zijn als zij op zaterdagavonden bijvoorbeeld tot 20:00 uur open zijn. “Dan val je op als stad in de regio, ...
Lees verder »

Investeren belangrijker dan belastingverlaging ondernemers

Investeren belangrijker dan belastingverlaging ondernemers

OPA is er groot voorstander van dat ook de komende jaren wordt geïnvesteerd in onze gemeente. Wanneer er geld wordt uitgegeven om onze omgeving er mooier bij te laten liggen is dat van belang voor de inwoners, maar ook voor de bedrijven die er gevestigd ...
Lees verder »

OPA buitenspel gezet

OPA buitenspel gezet

De pogingen van de Onafhankelijke Partij Alkmaar om met VVD, CDA en GroenLinks een coalitie te maken zijn niet gelukt. De informateur constateerde dat een fors aantal inhoudelijke verschilpunten en het aantal wethoudersposten hiervan de oorzaak zijn. ...
Lees verder »

OPA verkiezingsprogramma 2018

OPA verkiezingsprogramma 2018

U kunt ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022 hier downloaden.
Lees verder »

Victors blog: Zeg 't met bloemen

Victors blog: Zeg 't met bloemen

De afgelopen 7 jaar ben ik wethouder Economische Zaken, toerisme en centrum. Gewoon ontzettend leuk om te doen. Waarom? Omdat je met veel ondernemers in contact komt die leuke ideeën hebben, hun bedrijf willen verplaatsen of verbouwen, of ergens anders ...
Lees verder »

OPA kandidaten 2018

OPA kandidaten 2018

De complete kandidatenlijst van de Onafhankelijke Partij Alkmaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is bekend. Klikken, delen en liken maar:
Lees verder »

GEEN BELASTINGVERHOGING

GEEN BELASTINGVERHOGING

In Alkmaar zijn de gemeentelijke lasten voor de inwoners laag. Dat is heel prettig voor de inwoners. OPA heeft dat beloofd en dat willen we graag zo houden. Dus ook de komende periode geen verhoging; wel een verdere verlaging van 25 euro voor de ...
Lees verder »

Victors blog: Daarom OPA

Victors blog: Daarom OPA

In het Noord Hollands Dagblad van afgelopen zaterdag stond een uitgebreid artikel waarin werd gesteld dat de gemeenteraadsverkiezingen een tweestrijd zouden worden tussen OPA en de VVD. OPA is momenteel de grootste partij in de gemeente Alkmaar en het is ...
Lees verder »

Jan's blog: Alkmaar is groot genoeg

Jan's blog: Alkmaar is groot genoeg

Afgelopen week is een onderzoeksrapport gepresenteerd over de positie van Alkmaar in de regio. Aanleiding: twee moties in de raad. En die hadden weer te maken met een mogelijke ambtelijke fusie met Langedijk. Dat hield de gemoederen flink bezig!
Lees verder »

ZORG OP 1, STEM LIJST 1

ZORG OP 1, STEM LIJST 1

● 1 miljoen extra voor de woonzorgopgave ● Budgetten in stand houden ● Meer thuisondersteuning voor ouderen ● Aanleunwoning met wmo-indicatie ● Mantelzorg zonder bureaucratie ● Alkmaar dementievriendelijke gemeente
Lees verder »

12345 | ... |  7