Verkiezingsprogramma 2014


Op 19 november 2014 zijn in Alkmaar de herindelings Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. OPA heeft 10 zetels gehaald.

U kunt ons verkiezingsprogramma 2014 - 2018 hier downloaden.


Hieronder vindt u een verkorte versie van ons verkiezingsprogramma.
 
Lage lasten voor de burger.
            

In 2014 is de OZB eenmalig met 3% verlaagd. OPA wil dat die verlaging blijft bestaan in de komende jaren. Dan blijft Alkmaar van alle grote gemeenten de gemeente met de laagste lasten. Ook heel fijn voor onze nieuwe inwoners uit Schermer en Graft- de Rijp. De gemeente moet zelf zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omgaat, zoals iedere burger met z’n eigen huishoudportemonnee doet. Bij elke gemeentelijke uitgave moet het maatschappelijke nut voor de Alkmaarders zorgvuldig afgewogen worden. Dus geen dure prestigeplannen. OPA let op de centen.

Goede zorg is een kwestie van fatsoen

Den Haag bezuinigt 40% op de huishoudelijke hulp. De gemeente moet het oplossen. OPA gaat daarom 1 miljoen extra investeren voor behoud huishoudelijke hulp. Goede zorg is niet links of rechts, maar gewoon een kwestie van fatsoen. OPA wil de zorg dicht bij de mensen organiseren. OPA wil daarom dat bij elke huisartsenpraktijk ook een wijkverpleegkundige werkt, dat mantelzorgers goed ondersteund worden en dat de dagopvang en dagbesteding Dichtbij in de buurt te vinden is. Dat scheelt reiskosten en het is ook veel prettiger om in je eigen buurt te kunnen blijven.
Iedere Alkmaarder moet zich veilig voelen.


Voor OPA is het onacceptabel dat sommigen mensen angst hebben om ’s avonds over straat de lopen, door fietstunneltjes te rijden of dat ze bang zijn voor drugsdealers en overlastgevers. Daarom wil OPA meer toezicht en de stadstoezichthouders mogen extra bevoegdheden hebben, zoals handboeien en pepperspray. Toezicht ook met mobiele camera’s die -tijdelijk- ingezet kunnen worden in gebieden waar de onveiligheid weer toe dreigt te nemen. Die camerabeelden kun je ook weer gebruiken om schade te verhalen. OPA trekt 250.000 euro uit voor extra toezicht.


Kies voor de toekomst, behoud historie.

De nieuwe gemeente Alkmaar kent straks een schat aan cultureel erfgoed. Historische kerken en gebouwen, het prachtige land van Leeghwater en de Schermermolens. OPA heeft altijd enorm ingezet voor het erfgoed en blijft dat doen. Zo nodig maken wij daar extra geld voor vrij. Geen hoogbouw in de historische binnenstad en bescherming van vele mooie dorpsgezichten in Schermer, Graft de Rijp, Oudorp en Koedijk. In de historie ligt ook onze toekomst. Met ons erfgoed hebben we goud in handen. Het is een belangrijke toeristische trekpleister, dus ook goed voor de economie en inspirerend voor ondernemers die zich hier willen vestigen.
Piet mag blijven.
Alkmaar kent ook veel immaterieel erfgoed. De Kaasmarkt en 8 oktober, de Midwinterfeesten verdienen een plaats op de Unescolijst voor werelderfgoed. En wat OPA betreft hoort ook het Sinterklaasfeest tot het immaterieel erfgoed. En bij Sinterklaas hoort ook Zwarte Piet. Het Sinterklaasfeest gaat terug op een eeuwenoude traditie en is een gezellig, traditioneel kinderfeest, dat niets met slavernij of racisme te maken heeft. De OPA-aanhang is er duidelijk over: Zwarte Piet blijft welkom in onze stad.

                                


                                                                                                                                            3
Voor jong en oud.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een grote, sterke lokale partij die van praktische politiek houdt. Een energieke en positieve partij die Alkmaar een geweldige gemeente vindt. Wij heten onze nieuwe inwoners uit Schermer en Graft de Rijp van harte welkom. Met jullie is de nieuwe gemeente nog een stukje mooier en aantrekkelijker! Onze gemeenteraadsleden en wethouders zijn allemaal betrokken, enthousiaste en hardwerkende mensen. OPA krijgt geen subsidie van de regering, zoals landelijke partijen, wij betalen dus gewoon alles zelf, ook onze verkiezingscampagne.
OPA is voor u Altijd Dichtbij. Onze raadsleden en wethouders zijn goed bereikbaar. Per mail, per telefoon, website en Facebook en in de buurt als we daarvoor uitgenodigd worden. In onze wekelijkse column in het Alkmaar Nieuwsblad houden wij u op de hoogte van wat er speelt in de gemeente.
OPA is een Doe - partij, die gaat voor concrete resultaten, waar de Alkmaarders wat aan hebben. OPA vindt dat bewoners zelf vaak beter weten wat er in hun buurt moet gebeuren dan ambtenaren of politici. Veel mensen zetten zich al jaren daarvoor in. Voor een buurtbarbecue, maar ook voor blijvende zaken zoals speelplekken, groenvoorzieningen, opvang en dagbesteding voor ouderen en activiteiten voor jongeren. OPA helpt daarbij. Voor ons geldt: ‘heeft u een goed idee, dan doen wij met u mee’. Dat geldt voor jong en oud.
Als het om jongeren gaat dan helpt OPA hen om aan het werk te komen en om hun idealen dichterbij te brengen. We ondersteunen jonge ZZP-ers. Heel praktisch, soms met een beetje geld, maar ook met ondersteuning en advies, zoals ‘Ondernemen werkt’. Daar wordt je beter toegerust om het zelf te doen.
En wij zijn er ook voor de 50- plusser en de nog ouderen. Wij voeren een actief 50-plus beleid, om ouderen hun plaats op de arbeidsmarkt te laten behouden, door vitaliteitsbeurzen en bijeenkomsten waar ouderen informatie kunnen krijgen om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken en extra aandacht voor de oudere ZZP-er.

Op 19 november 2014 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder kunt ons verkiezingsprogramma downloaden.

U kunt ons verkiezingsprogramma 2014 - 2018 hier downloaden.

Column