Susanne is welkom in Alkmaar

Een ander geluid... Met stijgende verbazing heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar kennis genomen (NHD 22-11-2019) van het feit dat GroenLinks Alkmaar probeert om de plaatsing van het beeld van ‘Susanne, meisje van plezier’ te verhinderen.
Dit omdat het beeld vrouwen zou neerzetten als ‘lustobject’ en dat zou niet passen in een inclusieve stad... Het is maar hoe je er naar kijkt. En waar je je druk over maakt.

Het idee om een beeld te plaatsen is afkomstig van een van de ondernemers op de Achterdam en bedoeld om de Achterdam weer eens in een positief daglicht te zetten, als promotie voor de stad Alkmaar en, voor wie humor kan toelaten, met een knipoog naar de dames die daar hun - legale- beroep uitoefenen. Een goede zet, dus. Past prima bij het coalitieakkoord ‘ Alkmaar aan zet’, zou je zeggen.

Het beeld Susanne is ontworpen door een Duitse kunstenaar uit Frechen. En vernoemd naar de burgemeester van die plaats, Susanne Stupp (CDU). Naar verluid zou deze burgemeester graag naar Alkmaar komen om het beeld (mede) te onthullen, om daarmee ook een steentje bij te dragen aan de bevordering van het Toerisme aan onze stad.

Verbaasd zijn wij over de verregaande bemoeienis van een politieke partij met een kunstuiting. Het is niet aan de politiek om een oordeel gegeven over kunstwerken, dat is een kwestie van particuliere smaak. Nu GroenLinks zich opstelt als de ‘smaakpolitie’ van onze gemeente ziet OPA zich genoodzaakt een ander geluid te laten horen. Zeker omdat GroenLinks het beeld dat in Amsterdam staat ‘Belle’ wel ‘smaakvol’ vindt, maar Susanne kennelijk niet. In onze ogen een vergaande vorm van (helaas linkse) betutteling en ‘moraaldictatuur’ van de bovenste plank.

OPA staat voor een vrije en vrijzinnige samenleving, ook op lokaal niveau, waar ruimte is voor verschillende smaken, kleuren én kunstuitingen, zeker als die vanuit de gemeenschap zelf komen. Vrije mensen mogen twisten over smaak; overheid en politiek dienen zich daar verre van te houden.

OPA heeft de volgende artikel 42 vragen aan het college. Wij verzoeken het college deze vragen mondeling te beantwoorden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 november as.
 

  1.  Wanneer wordt de vergunning voor het plaatsten van het standbeeld van Susanne verleend?
     
  2. Is het college bereid om, in overleg met de initiatiefnemer, de burgemeester van Frechen, Mw. Stupp, uit te nodigen om het beeld mede te onthullen?

Met vriendelijke groet,

Anjo van de Ven

Onafhankelijke Partij Alkmaar
Bijlagen:

1: 'Susanne' aan de Achterdam te Alkmaar.2: 'Belle' aan het Oudekerksplein te Amsterdam.

3: 'De gestreelde borst', naast 'Belle', aan het Oudekerksplein te Amsterdam.


 

Column