Oplossing voor de parkeerproblematiek rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijger

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft meerdere vragen gekregen omtrent de parkeerproblematiek rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijger. In de laatste raadsvergadering is er een motie ingediend om een blauwe zone in te voeren bij het kwaliteitscentrum. OPA staat achter deze motie, winkeliers zouden als gevolg van toegenomen verkeerdrukte geen omzet-verlies moeten leiden.

De motie heeft veel stof doen opwaaien in de buurten rondom kwaliteitscentrum Willem de Zwijgerlaan. De verkeersdruk is inmiddels in grote mate opgelopen en afspraken vanuit de gemeente worden niet nagekomen. Zo is er op 22 mei 2019 overleg geweest met buurtbewoners. Er zou een 0-telling komen in juni, daarna zou er in november een hertelling komen om te kunnen zien wat de goede buur-regeling voor effect heeft op de parkeerdruk in de wijk. Deze telling zou 'on-hold' gezet zijn vanwege de motie.

De wethouder heeft ook toegezegd in oktober proactief naar de raad gaan om haar bevoegde kaders voor het parkeerregime uit te breiden zodat er snel gehandeld zou kunnen worden wanneer problemen ontstaan. Momenteel loopt de bevoegdheid van de wethouder tot aan de Willem de Zwijgerlaan, en dus niet in het Stadhouderskwartier.

Wij hebben de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:

 

 1. Bent u het met de OPA eens dat dit geen wenselijke situatie is, die is ontstaan in oud Rochdale en het Stadhouderskwartier na het invoeren van de goede buurregeling?
   
 2. Waarom is, na de motie, de beloofde telling van november 'on-hold' gezet? Dit terwijl de motie geen invloed heeft op de telling en de telling juist als 0-meting kan dienen voor het invoeren van een blauwe zone. Graag een uitgebreide uitleg.
   
 3. Wat is de reden dat u nog niet op de aan de buurtbewoners toegezegde 31 oktober 2019 naar de raad bent gestapt om uw tijdelijke bevoegdheid uit te breiden naar het Stadhouderskwartier? Graag een uitgebreide uitleg.
   
 4. Kan het zijn dat door deze niet nagekomen afspraken, de buurt en het kwaliteitscentrum nu nog langer moeten wachten op een adequate oplossing? Dit is absoluut niet wenselijk. Graag een uitgebreide toelichting.
   
 5. De OPA fractie ziet een snelle oplossing door een blauwe zone (of parkeerautomaten) in te voeren bij het kwaliteitscentrum en per direct een goede buurregeling in te voeren voor de buurten Oud-Rochdale en Stadhouderskwartier. Wij vragen u dit voorstel tijdens de volgende raadsvergadering aan te bieden aan de raad.
Zo ja, graag met uitleg. Zo nee, graag met uitgebreide uitleg.


Met vriendelijke groet,

Ruud van Lier,
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

 

Column