Laat kinderen genieten van een veilig Sinterklaasfeest

Onverwachts ging het in de begrotingsraad van 4 november jl. over Zwarte Piet. De 'Zwarte Pieten wethouder' Paul Verbruggen sprak in de begrotingsraad nog over een dialoog die hij aan wilde gaan over Zwarte Piet, hetgeen namens het college een ander standpunt is dan vorige colleges die Zwarte Piet warm verwelkomden. De dialoog wilde hij aangaan nadat het kinderfeest dit jaar gehouden wordt, en niet tijdens.

Echter, recent lezen wij in de krant dat u een vergunning heeft gegeven voor een Anti-Pieten-Demonstratie, op de dag van de intocht notabene. U geeft aan dat dit te maken heeft met het recht van demonstratie, wat formeel helemaal juist is.

OPA en BAS zijn beiden partijen die voorstander zijn het behoud van tradities. Wij vinden bijvoorbeeld dat Zwarte Piet, maar ook De Kaasmarkt en het 8-oktober feest tot ons (Alkmaars) cultureel erfgoed behoren.

OPA en BAS willen dat het kinderfeest weer gewoon onwijs gezellig wordt en blijft en dat kinderen ongestoord het feestje van Sinterklaas kunnen vieren. Dat geldt ook voor de Zwarte Pieten die meedoen. Wij willen graag dat de demonstatie niet op de route van Sint plaatsvindt, ook omdat er bij demonstraties altijd kans is op escalaties. Dit 'grote-mensen gedoe' mag het onbezorgde plezier van de kinderen niet verstoren.

Wij hebben de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

1. Wilt u de vergunning aan deze Anti Pieten activisten zodanig verstrekken dat de demonstratie niet zichtbaar is voor de kinderen die naar de aankomst en optocht van Sint en Piet komen kijken? En dat deze niet op of aan de route van de Sint plaatsvindt?

Zo ja, dank u wel namens Sint en Piet.
Zo nee, waarom niet?

2. Zo nee, hoe verhoudt zich dat tot uw standpunt over een dialoog over Zwarte Piet die gehouden moet worden 'na het Sinterklaasfeest'?Column