Democratie is niet voor bange mensen.

Het was nog niet eerder vertoond: zo'n rommelige behandeling van een begroting. De grootste verwarring werd veroorzaakt door VVD-wethouder financiën Pieter Dijkman. Hij probeerde zijn visie door de raad te drukken door zich meermaals te verschuilen achter een verordening die helemaal niet bestaat.

Het college VVD t/m Groen links had voorgesteld in een paar zinnen om zo'n 50 miljoen aan vastgoed te verkopen. Wanneer je met de begroting instemde zou je hier ook mee instemmen.
OPA stelde de wethouder voor om de raad te laten besluiten over dit belangrijke onderwerp op een later moment. Een mega-operatie als deze is te belangrijk om er even snel doorheen te drukken. Wethouder Dijkman zei dat dit aan het college was gemandateerd en dat zijn bevoegdheid in een door de raad vastgestelde verordening staat. OPA wilde die verordening wel eens zien tijdens de raadsvergadering. De verordening bleek niet te bestaan.

Waarom zegt de wethouder financiën commissievergaderingen met de raad af over financiën? Waarom stuurt hij stukken niet of slechts naar een gedeelte van de raad en waarom wil hij zich verschuilen achter een verordening die niet bestaat?
Deze vragen blijven staan na een ook volgens de krant erg rommelige begrotingsbehandeling.

OPA begrijpt niet waarom het college zo schimmig handelt inzake de begroting en een mega deal van 50 miljoen vastgoed. Nergens voor nodig, ga de discussie met de raad aan! Met goede argumenten overtuig je OPA wel, maar dan moet er wel een concreet voorstel liggen waarover je een debat te voeren valt.

'Politiek is niet voor bange mensen' zei Peter de Baat, de voorganger van Dijkman, altijd.

 

Column