Raadsvragen: 1 zwembad?

Bergen en Alkmaar in zwembadoverleg; wat voor consequenties heeft dit voor onze huidige zwembaden?

In het Noordhollands Dagblad van afgelopen zaterdag stond een opmerkelijk artikel over de gedachte van de coalitie in Bergen om een zwembad in de Westrand te plaatsen voor Alkmaar, Bergen en Heiloo en het 'schenken' van de Europese School aan de gemeente Alkmaar. Recent heeft de VVD fractie Alkmaar hier ook vragen over gesteld, deze lijkt op haar wenken bediend.

OPA is groot voorstander van de breedtesport; Sport in de wijken is goed voor iedereen. Zeker voor jongeren en ouderen is het belangrijk dat zij in hun eigen stad/wijk kunnen sporten, bewegen en dus ook zwemmen. Niet voor niets maken we allerlei preventieprogramma’s voor een gezondere leefstijl.

Als men straks grote afstanden moet afleggen voor die gezonde beweging is dat een slechte zaak. Niet alleen voor mensen in Alkmaar, maar ook als je in bijvoorbeeld Heiloo of Schoorl woont. Vrij zwemmen is zeer populair onder 50-plussers als manier om gezond te blijven. Nu is dat in de Alkmaarse zwembaden nog mogelijk.

De OPA fractie vindt de zwembaden in onze gemeente erg belangrijk en heeft daarom de volgende vragen in het kader van art. 42 van het reglement van orde:

 1. Is er tussen u als college en de gemeente Bergen overleg geweest over het zwembad in de Westrand? Zo ja, wat zijn de uitkomsten van dit overleg?
   
 2. Hoe staat u als college tegenover een zwembad in de Westrand?
   
 3. Wat voor mogelijke consequenties heeft dit in uw visie voor de Hoornse Vaart en het zwembad De Hout?
   
 4. Wat voor investeringen zijn de afgelopen 10 jaar gedaan in De Hoornse Vaart? (graag een overzicht)
   
 5. Hoe wil het college vrij zwemmen borgen of mogelijk blijven maken in de toekomst?


In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,


Ruud van Lier,

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar