OPA: Meld Alkmaar aan voor proef met extra bevoegdheden inspecteurs stadstoezicht

Een compliment voor BOA acties en reactie minister!

In het coalitieprogramma 2015-2018 stond dat er onderzocht zou worden of de inspecteurs stadstoezicht uitgerust zou kunnen worden met pepperspray en wapenstok. Het toenmalige college is hiermee aan de slag gegaan. Een negatief advies vanuit de driehoek, waarin burgemeester, officier justitie en politie zitten, maakte uitvoering onmogelijk.

OPA is altijd voorstander geweest om inspecteurs uit te rusten met deze extra bevoegdheden. Uiteraard zouden deze middelen alleen gebruikt moeten worden als zelfverdediging en zouden de inspecteurs hiervoor een opleiding moeten volgen indien noodzakelijk. Het programmapunt van OPA -gedragen door een meerderheid die de kieswijzer in had gevuld in 2014- kon toen niet worden gerealiseerd.

OPA is blij dat de inspecteurs nu actie hebben gevoerd, en tevreden met de reactie van de CDA minister die dit toch mogelijk wil maken. Er is nog wel overleg nodig met de VNG en er zou een proef komen.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

  1. Vindt het college van B en W het een goede zaak dat BOA’s in voorkomende gevallen uitgerust kunnen worden met pepperspray en/of wapenstok? Zo nee, waarom niet?
     
  2. Gaat u lobbyen binnen de VNG voor steun voor de voornemens van de minister?
     
  3. Meldt u zich aan voor een proef met extra bevoegdheden voor (een deel van )de inspecteur wanneer de minister deze officieel uitvraagt?
     
  4. Hoeveel inspecteurs van uw korps denkt u te kunnen voorzien van deze extra geweldsmiddelen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Victor Kloos