KOOKWEKKERDEMOCRATIE

Wie wel eens een vergadering van een raadscommissie bekijkt, gaat vast merken dat een aantal mensen sneller gaat spreken. Raadsleden krijgen namelijk nog maar 10 minuten spreektijd per vergadering.

Een slecht idee, volgens OPA. Fractievoorzitter Victor Kloos: ‘Een aantal partijen vindt kennelijk dat anderen te lang of te saai spreken. Zijzelf natuurlijk niet...’

Voor OPA is juist het debat en duidelijk maken van de verschillen tussen de partijen belangrijk genoeg om daar de tijd voor te nemen. Mensen willen immers weten wat onze standpunten zijn bij belangrijke onderwerpen. ‘En dus niet dat er na 10 minuten een kookwekker afgaat. Als je een beter debat wil, moet je naar jezelf kijken en niet naar de klok. Terecht noemt het NHD dit ‘kookwekkerdemocratie’, aldus Kloos.