St. Pancras en Koedijk horen bij Alkmaar, als u dat wil.


De democratie in onze regio dreigt het onderspit te delven als je naar het fusieproces tussen Langedijk en Heerhugowaard kijkt. De afgelopen weken buitelen politici uit die gemeenten over elkaar heen om inwoners te vertellen wat het beste voor hen is. Dit in veel gevallen dwars tegen de uitgesproken wil van de bevolking in, onvoorstelbaar anno 2019, zou je zeggen.

OPA staat als lokale partij voor de inbreng van inwoners en stelt het lokale belang voorop. Voor ons is dat volksvertegenwoordiging zoals dat hoort. Daarom stelde de OPA fractie deze week wederom raadsvragen over de herindeling, terug te vinden op onze website.
St. Pancras en Koedijk willen graag bij Alkmaar, zo veel is duidelijk. Je zou denken dat de politiek aan deze gerechtvaardigde wens van de bevolking tegemoet komt. Maar daar lijkt het niet op.

Terwijl landelijke partijen logischerwijs bronstig worden van het idee van een fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk, tovert de Alkmaarse VVD nog een extra duveltje uit een doosje: ‘Doe dan maar een megafusie 'Alkmaar-HHW-Langedijk'. Alle problemen opgelost ...OPA is zeer tegen zo’n HAL mammoetfusie. De menselijke maat moet blijven en uit onderzoeken is gebleken dat groter niet per definitie beter is. Bijna altijd gaan de lokale lasten voor de inwoners bij een grote fusie omhoog. En ook de afstand tussen inwoner en bestuur wordt ernstig vergroot. Het stille verlangen van de Alkmaarse coalitie van GroenLinks tot en met VVD naar een dergelijke mammoetgemeente speelt mee op de achtergrond, maar dit helpt de inwoners van St. Pancras en Koedijk geen sikkepit verder. En ook de Alkmaarders niet.

Beste mensen, inwoners van zowel Alkmaar, Langedijk als Heerhugowaard, blijf bij jezelf en spreek je uit. Gedwongen huwelijken zijn nou eenmaal zelden een succes. De kans om die historische vergissing uit het verleden te herstellen is daar.