Een tijdelijke parkeeroplossing voor het Rooie dorp

In de wijk Rooie dorp/Schermereiland zal binnenkort het project De Westfriesche Poort van
start gaan. Het project omvat de bouw van een appartementencomplex op de hoek
Eilandswal en Oudorperdijkje.

Het kruispunt, Eilandswal, Oudorperdijkje en de Nieuwe schermerweg, vormt voor een groot
gedeelte van de wijk de toegang tot de wijk. De werkzaamheden aan dit belangrijke
kruispunt zullen gedurende de bouw voor overlast zorgen en een extra druk leggen op het
parkeren in de wijk voor bewoners. Nu al is er sprake van een parkeerprobleem. Naar
verwachting zal het project nog in 2019 van start gaan.
De commissie Leefbaarheid van de Stichting Schermereiland heeft naar ons haar zorgen
geuit en wij delen deze zorgen.

De fractie van OPA stelt daarom de volgende vragen op basis van artikel 42 van het
reglement van orde:

1. Bent u op de hoogte van de huidige parkeerproblematiek in de wijk?

2. Deelt u de zorgen van de inwoners van de wijk over de extra parkeerproblematiek in
de wijk gedurende de bouw?

3. Bent u het met ons eens dat gedurende de bouw van het project de ‘Goede
Buurregeling’ een adequate tijdelijke oplossing zou kunnen zijn?

4. Bent u bereid deze regeling in te voeren? Of, als dat nodig is, hiervoor een voorstel
naar de raad sturen?

Met vriendelijke groeten,
Ruud van Lier,
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Gino Zucotti,
Fractie-assistent Onafhankelijke Partij Alkmaar.