Herindeling HHW-Langedijk; Hoe welkom zijn St. Pancras en Koedijk?

De eerste raadsvergadering na het reces stond vorige week toch vooral in het teken van het niet
beantwoorden van raadsvragen aan het college.
Tijdens het vragenhalfuurtje kwam er maar geen antwoord op de vraag hoe het overleg met
Langedijk, Heerhugowaard en de provincie was verlopen over de wens van ST. Pancras en
Koedijk om weer bij Alkmaar te mogen horen. Ook op de vraag hoe de andere gemeentebesturen
er in staan bleef het stil. Het college kiest er voor om raadsvragen niet te beantwoorden maar wel
nagenoeg tegelijkertijd de media te informeren.

Uit de krant bleek namelijk de volgende ochtend dat Langedijk en HHW beide gebieden gewoon
meenemen in het herindelingsontwerp voor de fusie. En dat tegen de wil van de inwoners. En dat
die gemeentes zelfs boos zijn op Alkmaar, omdat Alkmaar wel gehoor wil geven aan die wens.
OPA vindt het belangrijk dat het college zich maximaal inzet om de historische vergissing bij de
vorige herindeling te herstellen.

Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:

1. Wat heeft het college tot nu toe gedaan om de motie 'Een warm welkom 2.0' uit te
voeren? Graag een overzicht van contactmomenten.

2. OPA vindt dat een dergelijk fusie proces transparant voor de bevolking moet zijn; voor
Alkmaarders en toekomstige Alkmaarders. Deelt u deze mening? Zo nee, waarom niet?

3. Wat is exact het standpunt dat u bij de provincie heeft uitgedragen?

4. Wanneer en hoe heeft Alkmaar zich uitgesproken voor een grenscorrectie?

5. Deelt het college de visie van Heerhugowaard en Langedijk dat een grenscorrectie niet
mogelijk is? En waarom (niet)?

6. Maakt het college bezwaar tegen het voornemen van Langedijk en HHW om beide
gebieden mee te nemen in het herindelingsontwerp voor de fusie? Zo ja, wanneer en
hoe? Zo nee, waarom niet?

7. De minister en daarna het parlement besluiten over fusieprocessen. Wat gaat u concreet
voor lobby activiteiten ondernemen om te zorgen dat Sint Pancras en Koedijk beiden
volledig bij Alkmaar komen?

8. Welke (andere) moglijkheden ziet het college om aan de gerechtvaardigde wens van de
inwoners tegemoet te komen?

Met vriendelijke groet,
Ruud van Lier
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)