Beleid parkeervergunningen, ontheffingen en bebording binnenstad nog steeds niet op orde

Vanwege de toenemende klachtenstroom over de aanhoudende onbereikbaarheid van onze binnenstad voor bewoners, bedrijven en bezoekers heeft de OPA fractie de volgende prangende vragen in het kader van artikel 42 van het reglement van orde:

 

 1. Is het zo dat er (straks) gecontroleerd wordt bij het uitrijden van de geslotenverklaring? Zo ja; wanneer en hoe?
   
 2. Hoe lang krijgen mensen de tijd om het gesloten gebied te verlaten na het einde van de laad en los tijden?
   
 3. Als bewoners van het gesloten gebied bezoekers ontvangen die tot 20:00 op de Oudegracht geparkeerd staat, moet deze dan daar geparkeerd blijven tot de volgende ochtend 7:00 om geen bekeuring te krijgen?
   
 4. Als bewoners van het gesloten gebied bezoek ontvangen dat tot na 11:00 op bezoek is, is deze dan verplicht te blijven tot 17:00 omdat deze bezoekers de stad niet meer uit kunnen rijden?
   
 5. Volgens de website mogen bezoekers ook niet meer tijdens de venstertijden parkeren in de afgesloten binnenstad zonder dat het met de bewoners is gecommuniceerd. Klopt dit?
   
 6. Is naar bewoners gecommuniceerd dat er op de Heul sprake is van eenrichtingsverkeer?
   
 7. Grote winkelketens lijken wel een 24 uurs ontheffing voor laden en lossen te krijgen, is dit juist?
   
 8. Zal er worden gehandhaafd op de nieuwe parkeermeters in de Breedstraad? Zo ja, is het college zich er van bewust dat dit een 'gesloten' gebied betreft? Zo ja, wanneer mogen bezoekers hier parkeren en hoe is dit gebied onbeboet te bereiken?
   
 9. Hoe voorkomt het college oneerlijke behandeling bij het verstrekken van bezoekersontheffingen voor ondernemers en inwoners? Graag een overzicht van verleende onthefingen per adres en persoon binnen het gesloten gebied.
   
 10. Wanneer wordt de onduidelijke situatie bij de inrijlocaties voor bezoekers van onze stad aangepast? Blijven de paaltjes behouden? Deelt u onze mening dat omlaag staande paaltjes de indruk wekken dat er doorgereden mag worden? Graag een overzicht van de boetes verstrekt aan binnen- en buitenlandse bezoekers van onze (afgesloten) binnenstad in het afgelopen jaar.
   
 11. Wanneer wordt de bebording in en rond de binnenstad verbeterd? Vele borden spreken elkaar tegen.
   
 12. Op de website van parkeerservice staat letterlijk: 'Met de digitale bezoekersvergunning mag u niet in het autovrije gebied rijden en parkeren. U bereikt de parkeerplaatsen in het autovrije gebied alleen tijdens de laad- en lostijden.' Hoe kunnen bezoekers gebruikmaken van parkeersplaatsen in het autovrijgebied als zij hier niet mogen rijden en parkeren?
   
 13. In de breedstraat zijn onlangs nieuwe parkeerbetaalautomaten geplaast. Op welke tijden kunnen bezoekers deze gebruiken en hoe kunnen automobilisten deze bereiken zonder de geslotenverklaring te negeren? Wat bedroegen de plaatsingskosten van deze parkeerplaatsen en automaten?
   
 14. Bewoners van de afgesloten binnenstad kunnen bezoek ontvangen voor 0,20 ct per uur per voertuig. Bezoekerstijden lopen tot een bepaalde tijd en daarna is het gratis. Toch lopen de kosten gewoon door als het bezoek niet afgemeld wordt via de app. Deze onwenselijke situatie is technisch eenvoudig op te lossen. Op welke termijn ziet het college kans om deze beleids ommissie te verhelpen?
   
 15. Zowel kleine als grote bezorgdiensten hebben veel last van het nieuwe beleid dat vele boetes ten gevolge heeft. Gevolg is dat bewoners steeds vaker op een 'nee' kunnen rekenen bij het bestellen van goederen. Welke mogelijkheden ziet het college om de bezorging binnen het afgesloten gebied te verbeteren?
   
 16. Aannemers en onderhoudsbedrijven worden tegenwoordig geacht om 'voor de deur' te parkeren. Is het college tevreden over deze nieuwe beleidsregel en hoe effectief is deze gebleken? Graag een overzicht van de aanvragen en boetes met betrekking tot het 'voor de deur parkeren' in het afgelopen jaar.
   
 17. Is het zo dat mensen met een vergunning toch bekeurd worden binnen het 'gesloten gebied'? En is dit dan terecht kijkend naar de bebording? Zo nee; wat gaat de gemeente doen om deze mensen tegemoet te komen? Hadden deze bekeuringen er niet uitgefilterd moeten worden door de verbalisanten?

Met vriendelijke groeten,

Ruud van Lier
Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column