DOSSIER: AZ STADION

OPA: Even de zaken op een rij

De Onafhankelijke Partij Alkmaar houdt van voetbalclub AZ, die is belangrijk voor de stad en de inwoners. Uiteraard schrokken ook wij enorm toen op 10 augustus een deel van het dak instorttte. Daags daarna werd de Onafhankelijke Partij Alkmaar door de pers benaderd. Dit naar aanleiding van een rapport dat wij in 2006 op de politieke agenda hebben geplaatst waarin vraagtekens werden gesteld bij constructie van het AZ stadion. Hoog tijd om terug te kijken:

-Eind vorige eeuw werden de plannen bekend om het AZ stadion te verhuizen. OPA was daarvan ook voorstander.

-In 2001 werd een pittige discussie gevoerd over detailhandel bij het AZ- stadion. OPA en ook andere partijen waren hiervan geen voorstander van; teveel concurrentie voor de binnenstad. Detailhandel is ook niet doorgegaan.

-In 2002 kwam OPA samen met PvdA en CDA in het college. Hoewel de OPA wethouders niet de portefeuille AZ-stadion hadden, werd in het college wel hard gewerkt aan de voorbereidingen om het stadion mogelijk te maken in de Boekelermeer.

-Vlak na de verkiezingen in maart 2006 kwam OPA in het bezit van een rapport van deskundige Suurenbroek. Dit rapport -op verzoek van de Alkmaarse brandweercommandant gemaakt- zou in de gemeente circuleren. Opvallend genoeg kenden de OPA-wethouders dit rapport niet, terwijl ze wel in een college van B en W zaten.
Dit rapport, waarover nu weer wordt gesproken in de pers, zet vraagtekens bij de constructie van het stadion.

-OPA heeft naar aanleiding van dit rapport in 2006 al vragen gesteld; over de inhoud en ook vraagtekens gezet bij waarom de OPA- wethouders dit niet hadden. De suggestie die nu sommigen wordt gewekt dat OPA het geweten had, is dus misplaatst. Dat is juist de kern van wat er in 2006 is gebeurd.

Hetzelfde geldt voor het uit coalitie-onderhandelingen zetten, omdat je vragen stelt over zo een belangrijk onderwerp; dat is nog vele malen erger. Aan OPA werd namelijk toen de eis gesteld de vragen in te trekken. Toen OPA dat niet deed, mochten we niet meer meedoen aan de coalitie-onderhandelingen en werden de wethouders weggestuurd. Vragen kunnen stellen is juist een groot goed in een democratie.
Ook een motie, ingediend in de raad van april 2006, om naar aanleiding van dat rapport nog een onafhankelijk onderzoek te doen naar brandveiligheid en constructie AZ werd weggestemd. OPA heeft toen het boek gesloten.

Nu benadert de pers ons omdat de schrijver van het kritische rapport van destijds, de heer Suurenbroek, naar buiten treedt vanwege het instorten van het dak.
OPA heeft gesteld dat wij geen deskundigen zijn en de verdere onderzoeken afwachten. OPA heeft daarbij teruggeblikt op de situatie in 2006. OPA weet ook nog niet of er een link zit tussen de discussie in 2006 en het instorten van het dak op 10 augustus. OPA is er tevreden over dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een diepgaand onderzoek instelt naar de vergunningverlening, constructie van het stadion, de bouw en het onderhoud.

En nou maar hopen dat AZ maar weer gauw thuis kan voetballen!
Hierbij voor geÏnteresseerden enkele relevante stukken uit 2006:

- Suurenbroek rapport (16-3-2006)
- OPA-raadsvragen AZ stadion inc. antwoorden (10-4-2006)
- Tussenrapportage AZ stadion van OPA


- Raadsvragen brandveiligheid (10-4-2006)
- Raadsvragen 2 brandveiligheid (10-4-2006)

- Verslag commissievergadering 18 april 2006 'AZ stadion'  (blz. 6)


- Verslag Raadsvergadering 27 april 2006
- Raadsvoorstel Onafhankelijk Onderzoek AZ stadion (27-4-2006)

- Motie 'eigen raadsonderzoek' AZ stadion (24-4-2006)
(Voor deze motie stemden: OPA, OMA, SP, D66 & LA. De motie werd verworpen door tegenstemmen van: VVD, PvdA, CDA en Groenlinks)
- Zorgen over tegenstijdige antwoorden college AZ stadion (2-5-2006)


Stukken 2019:

- Tussentijdse Waarschuwing OVV

- Selectie openbare stukken Gemeente Alkmaar (onvolledig)

MEDIA:

NRC (2006)

NHD (2006)


Algemeen Dagblad (2019)

BNR (2019)

NHD (2019)

NOS (2019)


 

Column