COLLEGE VOLDOET NIET AAN WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT

De afgelopen weken heeft de Onafhankelijke Partij Alkmaar diverse malen technische en inhoudelijke vragen gesteld over (de financiering van) het EK Wielrennen. Wij krijgen structureel hierop geen of ontwijkende antwoorden.
OPA constateert dat het college niet voldoet aan de wettelijke informatieplicht. Wij kunnen hierdoor onze controlerende taak niet goed uitoefenen. Rest ons niets anders dan weer politieke vragen te stellen

Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO:

1. Het college schrijft dat de gemeente Alkmaar geen contract met JOVO management is aangegaan, maar de gemeente Alkmaar heeft Alkmaar Sport opdracht heeft gegeven onder de stichting Holland Evenementen om het EK wielrennen voor de gemeente Alkmaar te organiseren. Graag komen wij in het bezit van de opdrachtverstrekking incl. de overeenkomsten die zijn aangegaan om het EK te organiseren. De stukken zijn overigens tijdens de raadsvergadering van 14-02-2019 namens het college toegezegd door de wethouder.

2. Wij zien tevens graag alle subsidieaanvragen voor EK wielrennen bij het ministerie van VWS tegemoet en tevens de beantwoording door het ministerie van VWS. Wij komen graag in het bezit van alle correspondentie met het ministerie van VWS omtrent het EK Wielrennen.

3. Wat is de reden dat u het advies van de Sportraad niet ter beschikking heeft gesteld van de Raad?

4. Wat is de stand van zaken voor wat betreft Sponsoring. Welke bedragen heeft u ontvangen dan wel toegezegd gekregen en van welke bedrijven en/of organisaties. Zowel in natura als in pecunia?

5. Hoeveel van de totaal ingerekende baten zijn inmiddels gerealiseerd?

6. Wat zijn de kosten die door Alkmaar Sport zijn/worden gemaakt voor dit EK?

7. Wat zijn de kosten die door Stadswerk 072 zijn/ worden gemaakt voor dit EK?

8. Wat zijn de personele kosten die de gemeente maakt voor dit EK?

9. Wat is naar schatting de inkomstenderving voor Parkeren, nu zowel garages als straatplekken gedurende een aantal dagen niet gebruikt kunnen worden.

10. Hoeveel kosten heeft Overal (voorheen Connexxion) extra gemaakt voor
het aanpassen van de dienstregeling?

11. Waar baseert het college de uitspraak op dat er sprake is van 10.000 extra hotelovernachtingen?
Dit terwijl Alkmaar (https://www.alkmaarprachtstad.nl/overnachten) met alle overnachtings-
mogelijkheden bij elkaar opgeteld niet verder komt dan 1.500 tot 2.000
bedden, die ook nog eens deels of grotendeels zijn bezet door het reguliere zomertoerisme.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

 

Column