LEKKE BAND VOOR EK-WIELRENNEN; GEEN HAAGSE SUBSIDIE ONDANKS VVD LOBBY

Inmiddels is duidelijk dat Den Haag de Alkmaarse subsidieaanvraag voor het EK-sportevenement niet toekent. Volgens het ministerie is het EK wielrennen een B-evenement.

Het Alkmaarse ‘VVD tot en met GroenLinks’ college heeft het evenement met succes in de raad verdedigd. Het evenement zou een enorme exposure hebben, een uitstraling voor de stad, hetgeen de investering van 1 miljoen meer dan waard zou zijn.
Volgens Den Haag is er onvoldoende argumentatie om het een evenement te labelen met een ‘topkwalificatie’.
In de raadsbijlage wordt naast het bedrag dat de gemeente moet investeren, zijnde bijna 1 miljoen ook een bedrag genoemd van ruim 1 miljoen aan binnen te halen subsidies.

Daarbij wordt de subsidie van het ministerie van sport een risico genoemd. OPA verwacht al lang dat de kosten hoger uitvallen voor de gemeente.
We zijn zeer verbaasd dat de lobby niet heeft gewerkt. De Haagse partijen in de raad en college zeggen altijd dat zij een streepje voor hebben omdat hun gelijknamige partijen de dienst uitmaken.

De Alkmaarse VVD heeft de sportwethouder, een Alkmaars VVD-kamerlid dat sport in zijn portefeuille heeft en last but not least: de minister is van de VVD.
OPA houdt van resultaten maar deze lobby heeft niet gewerkt, en dat kost onze inwoners erg veel geld.

Fractievoorzitter Kloos stelt namens de fractie de volgende vragen in het kader van art 42 RvO:

1. Wat heeft het college voor concrete activiteiten ondernomen om de subsidie uit Den Haag binnen te halen? Wat heeft u concreet voor actie ondernomen richting ‘ons’ Alkmaarse kamerlid?

2. Hoe denkt u de te verwachten subsidies -ingerekend voor ruim 1 miljoen- nu binnen te halen?

3. Welke stad heeft vanuit Den Haag wel eens subsidie ontvangen voor het houden van EK wielrennen?

4. Kunt u een verklaring geven waarom het ministerie zo’n andere kijk op uw evenement heeft dan u zelf? Zo ja, wat is deze verklaring?

5. Op basis waarvan heeft u ingeschat dat deze subsidie wel zou worden toegekend?

Column