COLLEGE VERDIENT EEN BLOEMETJE!

 7-Puntenplan overgenomen Vorig jaar hebben ondernemers en bewoners een 7-puntenplan ingediend bij de gemeente. OPA heeft het Bloemenplan daaruit al eerder omarmd door het op te nemen in het verkiezingsprogramma. ‘Het is een compliment waard dat het college de ondernemers steun heeft toegezegd, na een eerdere aarzeling’, volgens OPA- fractievoorzitter Victor Kloos, die blij is dat daarmee ook het bloemenplan uit OPA’s verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd.

OPA vindt het bloemenplan “Tuinen van Holland“ heel belangrijk. Zeker om het aantal bezoekers aan onze stad op peil te houden en dat is weer van groot belang voor de Alkmaarse winkeliers en de werkgelegenheid.

OPA is blij verbaasd dat de VVD-wethouder nu ook enthousiast voorstander is van een ondernemersfonds. OPA is daar ook voorstander van wanneer het draagvlak onder ondernemers wordt aangetoond. OPA vindt het terecht dat de kleine ondernemer niet wordt belast voor het ondernemersfonds.

Terecht ook dat het college extra aandacht gaat geven aan de binnenstad en de toch toenemende leegstand. Je kunt het college niet verantwoordelijk houden voor bijvoorbeeld het lege gebouw van V en D. Kloos: ’Maar de eigenaren een beetje aansporen tot actie is wel hun taak’.

OPA zal het 7-Puntenplan bespreken in de gemeenteraad. ‘Wij zullen het college een compliment maken voor de overeenstemming met partners. En ook specifiek richting de burgemeester die naar verluid een belangrijke rol hierin heeft gespeeld.
Maar OPA wil ook boter bij de vis, met concrete data en acties. ‘Het moet duidelijk worden wanneer de bollen de grond in gaan’. aldus Kloos.


 

Column