REACTIE UIT DEN HAAG

 D66 Minister werkt verkoelend.. OPA heeft medio mei een verzoek bij de minister ingediend tot schorsing van een raadsbesluit. OPA had dit verzoek gedaan omdat de burgemeester tijdens de raad geen definitief uitsluitsel kon geven of een amendement juridisch haalbaar is. Dat was voor een groot deel van de raad aanleiding om de steun aan het amendement in te trekken. OPA vond dat de burgemeester dit amendement al eerder had kunnen toetsen, hij had ‘t immers al weken vantevoren.
Daarmee gaf de burgemeester volgens OPA te grote sturing aan de besluitvorming; het college wilde het amendement immers niet.

Het ministerie wijst het verzoek van OPA af. Het ministerie doet geen uitspraak over politieke sturing; wel dat zij alleen kan schorsen als een besluit is genomen in strijd met recht of algemeen belang . Dat is dus niet het geval. OPA constateert dat het ministerie het zorgvuldig heeft bestudeerd.

Column