ONDERNEMEN VOOR VELEN VRIJWEL ONMOGELIJK TIJDENS EK-WIELRENNEN

SPOED vragen in het kader art. 42 RvO

Uit het Noordhollands Dagblad van vandaag (23-07-2019) hebben we moeten vernemen dat het merendeel van de Alkmaarse ondernemers niet zijn geïnformeerd over het zeer slecht voorbereide EK wielrennen in Alkmaar. De ondernemers weten niet waar ze aan toe zijn en weten niet hoe de bevoorrading van hun bedrijven geregeld moet worden. Wij hebben met deze ondernemers te doen en willen op zeer korte termijn helderheid van het College.
Uit de beantwoording op onze eerder gestelde vragen van 8 juni 2019 blijkt dat het college overleg heeft gevoerd met een zeer select gezelschap, deze personen blijken lang niet alle Alkmaarse ondernemers te vertegenwoordigen. Een duidelijke communicatie heeft niet plaatsgevonden, niet met de Alkmaarse ondernemers en niet met inwoners van Alkmaar.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Waarom heeft het College van B&W alleen maar overleg gevoerd met een zeer select gezelschap ondernemers? Met wie is precies en op welke momenten overleg gevoerd? En dan bedoelen wij niet alleen de eenzijdige communicatie per brief maar fysieke contacten en overleggen. Graag de verslagen van deze bijeenkomsten naar de Gemeenteraad sturen.

2. Hoe is het mogelijk dat de Alkmaarse ondernemers 2 weken voor aanvang van het evenement nog steeds niet (volledig) zijn geïnformeerd? Graag uw uitleg. Of is het College van mening dat iedereen op een adequate manier is geïnformeerd? Graag uw onderbouwing.

3. Verwacht het College claims van ondernemers voor gederfde omzet en/of gemaakte kosten?

4. Wat is er nu exact geregeld voor de binnenstadondernemers mbt de bevoorrading van hun bedrijf? Graag alle communicatie hierover bijsluiten.

5. Is de benodigde vergunning voor het EK wielrennen afgegeven? Zijn alle (weg)afsluitingen in de vergunning opgenomen? Graag een afschrift van deze vergunning naar de gemeenteraad sturen.

6. Wij willen graag in het bezit komen van een laatste stand van zaken, wat is er allemaal geregeld maar belangrijker nog wat moet er nog worden geregeld? Ook deze vraag is in een eerder stadium niet door het College beantwoord. Graag uw uitleg met onderbouwing.

OPA gaat ervanuit (het evenement staat immers al gepland over 2 weken) dat het College snel met adequate antwoorden zal komen en niet zal verwijzen naar latere berichtgeving of later geplande bijeenkomsten.
Indien spoedige beantwoording uitblijft overwegen wij een spoeddebat aan te vragen om tot meer duidelijkheid te komen.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column