NIEUWE VOORWAARDEN VOOR UITBREIDING SPEELTUIN ‘T SPAN’ FINANCIËLE DOODSTEEK

De Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft zeer verontruste signalen opgevangen van zowel omwonenden dan wel het bestuur van speeltuin “t Span” in Alkmaar Noord.
Daarom hebben wij de dringende behoefte om u in het kader van artikel 42 van het Regelement van Orde de volgende vragen te stellen:

1. Uit de door u geïnitieerde onderzoeken is gebleken dat de uitbreiding van de speeltuin met 500 vierkante meter geen noemenswaardige gevolgen heeft voor de parkeerdrukte in de nabije omgeving en tevens geen toename van enig geluidsoverlast. Hoe kan het dan zijn, dat u qua openingstijden de speeltuin een enorme beperking oplegt? (tijdens alle openingsdagen een sluiting tussen 12.00 en 14.00 uur en alle zon- en feestdagen gesloten)

2. Bent u op de hoogte van het feit dat vanwege de nabijheid van een school, een groot aantal moeders met kinderen het “onder de middaguurtje” benutten voor een bezoekje aan de speeltuin ipv heen en weer naar huis te rijden? Wat gaat u voor deze groep betekenen?

3. Beseft u dat door de beperkte openingstijden een groot deel van de abonnementhouders zullen afhaken waarbij het bestuur verwacht dat de omzet tot 40% zal dalen? Wat kunt u in dit geval op financieel gebied voor het bestuur betekenen?

4. Vindt u ook niet net als de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat de invloed van een gering aantal tegenstanders van deze uitbreiding een wel zeer groot gevolg hebben gehad op het uiteindelijke besluit wat u heeft genomen?

5. Deelt het college de mening van de Onafhankelijke Partij Alkmaar dat het enorm teleurstellend zal zijn als door u opgelegde beperkingen de (volgens het speeltuinbestuur te verwachtte) financiële doodsteek zal worden van deze prachtige speeltuin met het Jantje Beton - keurmerk? Zoja, zou u bereid willen zijn om de openingsvoorwaarden in dat geval in overleg met het bestuur van de speeltuin aan te passen?

Met vriendelijke groeten,
Ruud Ursem (OPA)

Column