VICTOR’S BLOG: ‘Ik schrok me rot’

VERNIETIGEND RAPPORT NEDERLANDSE SPORTRAAD OVER EK-WIELRENNEN Weer heerlijk in Limburg een paar dagen er tussenuit. Wandelingen maken door het mooie Limburgse heuvellandschap, af en toe ingehaald worden door een groepje wielrenners. Even opsteken bij een kasteel waar je nog mee kan genieten van een trouwerij. De wielrenners doen mij aan Alkmaar denken waar het EK wielrennen wordt georganiseerd. Dat is wel een overeenkomst met Zuid Limburg waar het WK Wielrennen in 2012 werd georganiseerd. Kosten 8 miljoen. Zeer veel gedoe over geweest, destijds. Ook niet zo gek eigenlijk. Uit landelijke cijfers blijkt (meting 2014) dat Nederlanders graag zien dat gemeenten investeren in sport(-verenigingen), maar dat slechts 3 % van ons wil dat dat geld gaat naar een topsport-evenement. Zou dat in Alkmaar anders zijn?

Na het wandelen toch maar eens gaan zoeken naar de reden waarom de subsidie voor het EK- Wielrennen in Alkmaar is afgewezen. Limburg kreeg die destijds wel.

Een rapport gevonden van de Landelijke Sportraad. Dat is het adviesorgaan van het ministerie. Die beoordeelt de aanvragen op basis van een zestal, vaste criteria. En daar rolt dan een eindcijfer uit. Alkmaar krijgt een dikke onvoldoende voor de aanvraag namelijk een 4,7!
Hoe is dat nou mogelijk?

Enkele citaten:

Criterium 1: Planomschrijving.
‘De financiële onderbouwing is onvoldoende, er ontbreekt een onderbouwing van bedragen’.
‘De lessons learned van de voorgaande EK’s ontbreken’.
‘Deze bijdrage van bedrijfsleven nog onduidelijk en onzeker’.
Cijfer: 3,4 /10

Criterium 2: Sportontwikkeling.
‘Het evenement draagt bij aan sportbeleving. Het kan overal goed gevolgd worden. De bijdrage aan populariteit sport is een onzeker punt, onzeker welke en hoeveel toppers er aan de start staan’.
Cijfer: 7,8/10

Criterium 3: Maatschappelijke impact.
‘Draagvlak onder bevolking is niet beschreven -alleen bestuurlijk draagvlak. Er is geen draagvlakmeting beschikbaar, het argument is hiervoor tijdsdruk’.
‘Side events is gebaseerd op het reguliere sportaanbod van Alkmaar. Niet duidelijk wat er additioneel is. Bijv.
side-events worden opgehangen aan gezondheid en vitaliteit, maar er wordt niet beschreven hoe hier precies op ingezet wordt’.
Cijfer: 2,6/10

Criterium 4: Media exposure.
‘EBU geeft rechten aan haar partners voor uitzendingen, maar verplicht niet tot uitzending. Dit onderdeel is kwetsbaar.’
‘Aandacht voor EK kan in gedrang komen, er zijn veel sportevenementen in die tijd’.
‘Er ontbreekt een duidelijk communicatieplan’.
Cijfer: 2,2/10

Criterium 5: Holland Promotie.
‘Het evenement is vrij toegankelijk en het is een groot parcours dat door verschillende gebieden loopt’.
‘De begroting gaat uit van 93 procent overheids- middelen hiermee is verhouding publiek- privaat geld compleet uit balans’.
‘Niet alle bedragen lijken te kloppen. Kostenefficiëntie lijkt in gevaar vanwege tijdsdruk’.
Cijfer: 6,2/10

Criterium 6: Visie van Bond, Provincie etc.
‘De basis van deze aanvraag ligt bij het bereiken van door de gemeente gestelde doelen. De provincie is niet aangehaakt. Vanwege spreiding over een groot gebied van het evenement is dit een gemiste kans’.
Cijfer: 5,3/10

Tot zover enkele citaten uit het rapport van de Sportraad. De rode draad in het rapport is haastige spoed, het financieel risico voor de gemeente en het feit dat geen tijd en moeite is genomen voor maatschappelijk draagvlak. Dit EK-evenement lijkt toch vooral een bestuurlijke hobby.

In het rapport staat geen woord Spaans. Oordeel zelf:

https://www.nederlandse-sportraad.nl/binaries/nederlandse-sportraad/documenten/adviezen/2019/07/04/beoordeling-ek-wielrennen-alkmaar-2019/Beoordeling+EK+wielrennen+Alkmaar+2019.pdf?fbclid=IwAR3EkDwWPfESR9My8um3amPI36dvgCssHka1p-4GVj6BEq46J517kebt2ic


Wandelen in Limburg zit er weer op. Tijd om in te pakken.

Victor Kloos

Column