Open brief aan CvdK A. van Dijk

De Onafhankelijke Partij Alkmaar maakt zich zorgen over de informatievoorziening naar raadsleden door het college.
Onze partij heeft -in de persoon van Jan Hoekzema- onlangs een WOB verzoek gedaan om informatievoorziening over een grondtransactie boven water te krijgen. OPA heeft dit verzoek gedaan om helder te krijgen welke ondernemers – in chronologische volgorde – belangstelling hebben getoond voor genoemd stuk grond (zie bijlage). Onze partij wil deze informatie hebben om goed te kunnen beoordelen of het college de juiste keuze heeft gemaakt. Uiteraard heeft onze partij eerst zowel ambtelijke als schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld. Het college heeft de verzochte informatie niet verstrekt.Geachte commissaris,

Graag vragen wij u de aandacht voor het volgende:

In Alkmaar is een coalitie actief van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66. Deze coalitie kan rekenen op een royale meerderheid in de raad en krijgt ook vaak steun van oppositiepartijen, zo ook die van ons. De sfeer in de gemeenteraad is best goed te noemen; de wethouders krijgen uitgebreid de gelegenheid in commissies en raad om hun standpunten toe te lichten en hun kijk op de Alkmaarse samenleving te geven. De raadsleden luisteren dan aandachtig.

De Onafhankelijke Partij Alkmaar maakt zich wel zorgen over de informatievoorziening naar raadsleden door het college.

Onze partij heeft -in de persoon van Jan Hoekzema- onlangs een WOB verzoek gedaan om informatievoorziening over een grondtransactie boven water te krijgen. OPA heeft dit verzoek gedaan om helder te krijgen welke ondernemers – in chronologische volgorde – belangstelling hebben getoond voor genoemd stuk grond (zie bijlage). Onze partij wil deze informatie hebben om goed te kunnen beoordelen of het college de juiste keuze heeft gemaakt. Uiteraard heeft onze partij eerst zowel ambtelijke als schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld. Het college heeft de verzochte informatie niet verstrekt.

Wij willen graag uw visie weten of u vindt dat het college in deze casus in strijd handelt met gemeentewet artikel 169 lid 2 en 3, waarin staat dat raadsleden recht hebben op informatie; een college behoeft de informatie niet te geven wanneer dit in strijd is met het openbaar belang. Volgens ons wordt het openbaar belang niet geschaad met verstrekking van de door ons gevraagde gegevens...

De reden dat wij deze brief ook aan u schrijven is, dat wij door inwoners, maar ook door bestuurders van andere gemeenten zijn benaderd dat men het een heel raar construct vindt dat raadsleden in Alkmaar een WOB verzoek in moeten dienen om informatie te verkrijgen. Men ervaart dat als ‘vreemd’, omdat raadsleden recht hebben op informatie. In Alkmaar vindt zowel het college, een zeer royale raadsmeerderheid als de griffie dit geen probleem.

Vandaar dat wij ons tot u wenden, als hoogste gezag in Noord-Holland om uw onafhankelijke visie te vernemen.

In afwachting van uw reactie,Met de meeste hoogachting,


Victor Kloos

Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column