PLASTIC FANTASTIC; wordt ons plastic afval wel echt gerecycled?

 (deel 2) OPA is mede verantwoordelijk voor het bestuur van onze stad en is van oordeel dat burgers recht hebben op correcte informatie. De inzameling van plastic in Alkmaar en de regio heeft veel draagkracht en weerklank bij de burgers. Burgers dienen te weten of deze inzameling nut heeft en daarmee bijdraagt aan een schoner en mooier Alkmaar en regio.

De fractie van OPA stelt daarom opnieuw raadsvragen.

Geacht college,

N.a.v. een artikel in de Volkskrant van 28 oktober 2018 (https://www.volkskrant.nl/economie/china-wil-ons-plastic-niet-meer-dus-gooien-we-het-hierin-de-verbrandingsoven-~b7460dd7/) stelde OPA artikel 42 vragen over de recycling van ons plastic afval. Op 20 november 2018 werden deze vragen door u beantwoord. Genoemde beantwoording was helaas vrij nietszeggend, namelijk overwegend 'niet van toepassing' en 'niet relevant'.
Laten wij van OPA nu vinden dat onze vragen wel degelijk zeer van toepassing en ook buitengewoon relevant waren en overigens ook nog steeds zijn. Ter adstructie onder deze alinea de link naar een artikel in de Volkskrant van 10 juli 2019 van de hand van de heer Hugo Bellaart, VVD-raadslid in Gooise Meren. Dit raadslid wijst o.i. terechtop de ongemakkelijke waarheid ten aanzien van het recyclen van plastic. En deze waarheid is dat er in Nederland nog (bijna) niets van plastic recyclen terecht komt. (https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verwerking-van-ons-plastic-afval-is-een-drama~b3a05194/)

OPA is mede verantwoordelijk voor het bestuur van onze stad en is van oordeel dat burgers recht hebben op correcte informatie. De inzameling van plastic in Alkmaar en de regio heeft veel draagkracht en weerklank bij de burgers. Burgers dienen te weten of deze inzameling nut heeft en daarmee bijdraagt aaneen schoner en mooier Alkmaaren regio. Anders zijn we bezig met “de kleren van de keizer”, u weet wel diezo prachtig waren, terwijl de keizer helemaal geen kleren droeg. De fractie van OPA stelt daarom opnieuw vragen op basis van artikel 42 van het reglement van orde en wel de volgende:

1. Kent u het artikel zoals geplaatst in de Volkskrant, zoals met een link vermeld in de tweede alinea?

2. Klopt het dat wij in Nederland en ook in onze regio nauwelijks/geenrecyclingcapaciteit voor plastic hebben? Voor de goede orde: Onder recycling verstaan we niet het “administratief omkatten” tot bruikbaar en recyclebaar materiaalen het daarna verkopen en naar het buitenland afvoeren, maar het daadwerkelijk omzetten in nieuwe productenen/of direct te gebruiken grondstoffen.

3. Zo ja (2), vindt u het vanuit duurzaamheid en milieubelasting normaal dat miljoenen tonnen–waaronder wellicht Alkmaars –plastic afval naar andere landen wordtverscheept?

4. Zo ja (2), wordt de Alkmaarse bevolking dan niet een “rad voor ogen gedraaid”en waarom halen we dan nog gescheiden op, i.p.v. het plastic afval in de grijze afvalbakte laten doenen dit afval bij HVC te verbranden, waarbij dit hoog calorische afval dan tenminste nog energieoplevert en bijdraagt aan ons warmtenet?

Wij hopen dat u zich er niet opnieuw met een 'Jantje van Leiden' afmaakt, maar nauwgezet ingaat op onze vragen.

Met vriendelijke groeten, Ruud van Lier en Henk Adriaanse

Resp. raadslid en fractie-assistent Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column