ALKMAAR WEEK OP SLOT VOOR EK WIELRENNEN

Wat is er voor de bewoners, ondernemers, bezoekers en toeristen geregeld? Uit het Noordhollands Dagblad hebben we moeten vernemen dat het College van B&W besloten heeft dat voor de organisatie van het EK wielrennen de Alkmaarse binnenstad 5 dagen volledig ‘op slot’ zal gaan, met de op- en afbouw van het parcours zal de binnenstad van Alkmaar van dinsdag 6 augustus 2019 tot en met maandag 12 augustus feitelijk een hele week volledig onbereikbaar zijn voor bewoners, ondernemers, bezoekers en toeristen. Naast de onverantwoorde hoge kosten die dit evenement met zich meebrengt is het afsluiten van een toeristische binnenstad midden in een het toeristenseizoen onaanvaardbaar voor de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA).

Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO:

  1. Waarom heeft het College van B&W besloten om het parcours dwars door het Alkmaarse centrum te laten lopen?
  2. Heeft het College van B&W vooraf overleg gehad met ondernemers en/of bewoners van de binnenstad over het aan te wijzen parcours? Zo ja, met welke organisaties of welke buurtbewoners (organisaties) is gesproken? Zo nee, waarom is dit niet gedaan?
  3. Wat is voor de bewoners langs het parcours en de binnenstadbewoners geregeld voor het parkeren? Ontvangen deze inwoners een compensatie voor extra gemaakte parkeerkosten?
  4. Wat is er geregeld voor de binnenstadondernemers mbt de bevoorrading van hun bedrijf?
  5. Blijft de binnenstad en het Noordwestziekenhuis goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer? Zo nee, wat is er geregeld voor deze bezoekers?
  6. Heeft het College inmiddels van de politie de bevestiging gekregen dat de begeleiding en beveiliging van het gehele evenement door de politie zal worden verzorgd? Gaat de extra inzet van de politie ten koste van de politiecapaciteit voor Alkmaar? Kunt u de (extra) kosten inzichtelijk aan ons presenteren?
  7. Graag ontvangen wij een indicatie van de gederfde parkeerinkomsten in de periode dat de binnenstad onbereikbaar is. Graag een financiële onderbouwing.
  8. Wij willen graag in het bezit komen van een laatste stand van zaken, wat is er allemaal geregeld maar belangrijker nog wat moet er nog worden geregeld?
  9. Zijn alle benodigde vergunningen aangevraagd en afgegeven? Zo nee, graag een overzicht van de (nog) niet geregelde vergunningen.
  10. Graag ontvangen wij het veiligheidsplan/calamiteitenplan voor de bovengenoemde periode. Wij willen voornamelijk weten hoe de bereikbaarheid van de binnenstad is geregeld voor hulpdiensten tijdens calamiteiten, aangepaste aanvalsplannen van de brandweer en de preventieve maatregelen die eventueel worden genomen.

OPA gaat ervanuit (het evenement staat immers al gepland over 8 weken) dat het College snel met adequate antwoorden zal komen en niet zal verwijzen naar latere berichtgeving of later geplande bijeenkomsten.


Met vriendelijke groet,


Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)