'Alkmaar aan zet' 7 punten plan? Komt daar nog wat van?Korte weergave gebeurtenissen:

 • 7 puntenplan 'Alkmaar aan zet' vanuit ondernemers 18 september 2018;
 • OPA agendeert 7 puntenplan voor de Alkmaarse raadscommissie;
 • Memorandum college van 2 alinea’s 23 januari 2019, strekking “er komen voorstellen na 24 april 2019”;
 • Medio mei 2019: er ligt helemaal niets en er is niets meer over te vinden in het raadsinformatiesysteem.Is dit de nieuwe stroperigheid van
de linkse coalitie met de VVD?OPA: Waarom is de memo spoorloos?

Alkmaar, 17 mei 2019

Geacht college,

Het gaat allemaal wel heel langzaam. Ter illustratie pakken we het punt “woningbouw” uit de brief (genoemd het 7 punten-plan) van de ondernemers: “Vaart in woningbouw”. De PvdA roept in de raad en in de sociale media steeds “bouwen, bouwen en nog eens bouwen”. Maar de praktijk laat een heel ander beeld zien. Namelijk het beeld van stroperigheid en lange behandelingstermijnen. Ondernemers ergeren zich aan deze stroperigheid.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van art. 42 RvO:
 • De gemeente bouwt weliswaar geen woningen, maar het college kan de vaart in woningbouw wel gunstig beïnvloeden met korte termijnen bij principe-aanvragen en omgevingsvergunningen. Is er wel voldoende snelheid bij de gemeente?
   
 • Komt er nu wel of niet een ondernemersfonds, of ligt dit punt inmiddels in “het ronde archief”?
   
 • Komt er nu wel of niet een Alkmaar Marketing organisatie, die de eigen broek ophoudt en los van de politiek functioneert?
   
 • Is er al een planning voor de aanleg van “De Tuinen van Holland” in Alkmaar of gaat de spade voorlopig nog niet in de grond?
   
 • Wat is uw integrale reactie op het 7 punten-plan van de ondernemers?
   
 • Wat is de reden dat u de raad niet conform uw toezegging na 24 april heeft geïnformeerd?


Hoogachtend,

Henk Adriaanse,
Victor Kloos,

Onafhankelijke Partij Alkmaar

 •