OPA: Rot geschrokken van Amsterdam!


Laten we toch vooral nuchter blijven in Alkmaar. OPA: Geen invoering van taksen, verboden en verbieden.


Wij kennen Alkmaar als een stad van nuchtere mensen. Een stad waar hard werken de norm is. Alkmaarders zijn trots op hun stad ook al zullen ze dat niet van de daken schreeuwen. Iedereen in zijn waarde laten, ruimte geven voor initiatieven en niet van alles en nog wat verbieden, dat is waar OPA voor staat.

OPA is geschrokken van wat er in de Amsterdamse politiek gebeurt. Maatregelen tegen auto’s, zoals beperking van toegang tot de stad, torenhoge parkeertarieven, toerisme aan banden leggen, I Amsterdam logo verwijderen, plezierbootjes verbieden en dergelijke doen ons schrikken. OPA weet uiteraard dat men in Amsterdam nogal “anders” heeft gestemd dan in Alkmaar. In Alkmaar zal er (mogen we toch hopen) geen milieuzone worden ingevoerd tegen diesels en oudere benzine auto’s. Over mogelijke invoering van andere maatregelen is er echter geen duidelijkheid van dit college. De nieuwe kadernota bijvoorbeeld is nogal vaag.

OPA vindt dat het college de lokale economie juist moet stimuleren. OPA maakt zich zorgen over de toenemende leegstand van (grote) winkelpanden. Extra zorgen heeft OPA over de oostkant van de Laat, er is daar veel leegstand (o.a. V&D, Sissy Boy en een slijterij).

OPA heeft de volgende vragen:

 1. Deelt het college de mening van OPA dat wij in Alkmaar geen “Amsterdamse toestanden” moeten krijgen met torenhoge parkeertarieven? Zo nee, wat gaat u dan doen met de parkeertarieven?
   
 2. Deelt u de mening van OPA dat burgers de keuze vrijheid moeten behouden in wat voor auto zij rijden? Deelt u de mening van OPA dat een “voorrangspositie” van de elektrische auto, zoals voorgenomen in Amsterdam - ook op termijn - een onwenselijke situatie is voor Alkmaar? Zo nee, wat is uw visie op de toegang tot Alkmaar van auto’s (diesel, benzine en elektrisch) in de komende decennia?
   
 3. Deelt het college de mening van OPA dat het van belang is voor de winkeliers en dus de lokale economie en aantrekkelijkheid van onze stad, dat de auto ook in het centrum van de stad moet kunnen komen? Zo nee, waarom niet?
   
 4. Deelt het college de mening van OPA dat op de straat parkeren in het centrum ook voor bezoekers van de binnenstad van groot belang is. Bijvoorbeeld voor het doen van een snelle boodschap, of om iets af te halen? Bent u voornemens het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad nog uit te breiden? Zo ja met hoeveel plaatsen? Zo nee, waarom niet?
   
 5. Deelt u de zorgen van OPA over de winkelbezetting op de Laat? Heeft u recent nog overleg gevoerd met pandeigenaren? Zo ja, wat is het perspectief op nieuwe winkels in het V&D pand en voor de andere genoemde panden? Zo nee, waarom heeft u geen overleg gezocht/gehouden?
   
 6. Wat is uw visie op het oostelijk deel van De Laat (het stuk vanaf de bierkade tot en met het voormalige V&D-pand)?
   
 7. Is het college net als Amsterdam van plan om het toerisme naar de stad qua omvang te temperen, of zet het college daarentegen vol in om het toerisme naar onze stad te bevorderen?
   
 8. Veel mensen hebben er plezier in om met hun bootje de Alkmaarse grachten te bevaren. Gaat u hier net als Amsterdam een beleid voeren om dit terug te dringen, of blijft u vasthouden aan het huidige liberale beleid op dit punt?

In afwachting van uw reactie,

Victor Kloos, fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar