BLOEMEN IN DE BERM!

Naar aanleiding van een recent artikel over het inzaaien van gemeentelijke bermen, heeft de OPA fractie deze vragen in het kader van artikel 42 van het reglement van orde:

1. Bent u op de hoogte van onderzoeken die hebben uitgewezen dat in de laatste 25 jaar rond de 75% van de insecten is verdwenen, het vlinderbestand dramatisch is afgeno- men en, in het verlengde daarvan, ook de vogelpopulaties gemiddeld 33% zijn afgenomen, omdat er niet meer genoeg insecten zijn om hen te voeden?

2. Weet u ook dat van de 357 Nederlandse bijensoorten momenteel de helft bedreigd is? En daarmee ook de bestuiving van onze gewassen gevaar loopt?

3. Deelt u onze mening dat bloemen mensen blij maken?

4. Deelt u onze mening dat onze bermen er met bloemen een stuk kleurrijker uit gaan zien?

5. Vindt u ook dat bloemen in de bermen niet alleen onze leefgebied mooier en aantrekke- lijker voor bewoners en bezoeker maken, maar ook de biodiversiteit vergroten in onze gemeente?

6. Weet u dat bloeiende bloemen nectar leveren aan wilde bijen, vlinders en andere insec- ten, en dat dit hard nodig is?

7. Bent u bereid om de Alkmaarse bermen in te laten zaaien met bloemzaad en dit te dek- ken uit de bestaande groenbudgetten?

Met vriendelijke groeten,

Ruud van Lier
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar