Toekomst voor Stadsstrand de Kade?

Eind 2014 werd een viertal raadsvragen gesteld. Voor Stadsstrand De Kade werd dit de eerste stap naar een visie voor de jaren 2015-2019, met de bijbehorende investeringen in het huidige paviljoen. Maar de huidige vergunning loopt af en dan is de vraag hoe de toekomst van dit unieke strandje eruit gaat zien. Hoe brengen we Stadsstrand De Kade nu verder?

Want een ding is duidelijk: Alkmaar heeft het Stadsstrand in haar hart gesloten. Het maakt inmiddels onlosmakelijk deel uit van de aantrekkingskracht van Alkmaar en van Overstad in het bijzonder. Stadsstrand de Kade heeft een bijzondere functie: verbinding van Overstadpartners, als podium voor talentontwikkeling, cultureel broedplaats en een van de meest gezellige plekken om te chillen, van baby tot bejaarde. Niet voor niets is Stadsstrand de Kade uitgeroepen tot beste Horeca/Retail 2018.

Stadsstrand de Kade wil zelf ook graag verder. Om de ambitie van de ontwikkeling van Overstad verder te brengen voor de komende jaren, samen met gemeente en ontwikkelaars. En natuurlijk ook gewoon als Stadsstrand, met een eigen sfeer en uitstraling. In veel gemeenten kunnen dit soort bijzondere plekken rekenen op steun van de gemeente. Daarvoor is wel enige zekerheid nodig voor de toekomst. Ook omdat daar investeringen voor nodig zijn in dit unieke bedrijf. Op dit moment is die toekomst onzeker, ondanks het feit dat de wethouder heeft aangegeven het huidige Stadsstrand in de huidige omvang op die plaats te willen behouden. In de tekeningen voor de plannen voor Overstad zien wij dat echter niet echt terug.

Daarom stelt de OPA- fractie deze vragen in het kader van artikel 42 van het reglement van orde: Wij zouden deze vragen graag op korte termijn beantwoord willen zien, liefst binnen twee weken. Zo moeilijk zijn ze wat ons betreft niet.

Is het college met ons van mening dat het stadsstrand ‘De Kade’ een grote meerwaarde heeft voor Alkmaar?

Is het college op de hoogte van het feit dat ondernemen, renoveren en herontwikkelen voor De Kade zo goed als onmogelijk is bij een kortlopende vergunningssituatie?

Is het college bereid om de Kade de huidige vergunning voor minimaal 5 jaar te verlengen? En zo ja, op wat voor termijn wil het college daarover beslissen? En zo nee, waarom niet?

Is het college ook bereid om met de Kade te overleggen over hun verdere plannen voor de toekomst? Zoals mogelijkheden om de wintermaanden ook open te zijn en hun plannen om met de ondernemers daar te werken aan de doorontwikkeling van Overstad? Zo ja, op wat voor termijn? Zo nee, waarom niet.

Met vriendelijke groeten,

Ruud van Lier

Onafhankelijke Partij Alkmaar