OPA: IN OVERLEG MET DORPSRAAD SINT PANCRAS

Woensdag aanstaande zal OPA in gesprek gaan met de Dorpsraad Sint Pancras. Dit naar aanleiding van de recente krantenartikelen over dat zij graag bij Alkmaar willen horen in plaats van meegaan in de fusie met Heerhugowaard.

OPA kan zich voorstellen dat de Alkmaarse stadsregering zich gaat inzetten om er voor te zorgen dat Sint Pancras weer een eenheid wordt en bij Alkmaar komt.

Victor Kloos: ‘Zeker als de gemeenschap het wil; de historische vergissing uit het verleden om Sint Pancras in twee stukken te ‘knippen’ kan nu worden gecorrigeerd.

Column