HENK'S BLOG: Met andermans veren pronken..

Alkmaar behoort tot de sociaalste steden en de gemeentelijke lasten behoren tot de laagste in Nederland. Ook is Alkmaar uitgeroepen tot de MKB vriendelijkste stad. Nieuws om blij van te worden. Maar, ik erger me een beetje aan de claims van bepaalde partijen, dat zij dat allemaal even hebben geregeld met de nieuwe stadsregering, die net een blauwe maandag aan de macht is.

Wat zijn de feiten: Alkmaar is in 2012 gestart van een grote reorganisatie. Onderdelen als Stadswerk072, Sportbedrijf, Musea en Taqa de Vest werden op afstand gezet, dus verzelfstandigd. Ik ga niet zeggen dat de reorganisatie zonder problemen en fouten is gegaan. Dat kan haast niet anders als je het personeelsbestand bijna halveert en de taken en mensen onderbrengt bij zelfstandige organisaties. Alkmaar werd met deze reorganisatie een voorbeeld voor andere gemeenten. Genoemde verzelfstandigde organisaties functioneren namelijk prima. Met name daardoor – dus door de verhoging van de doelmatigheid en kostenbesparing - kan Alkmaar én tegelijk een hoog voorzieningenniveau handhaven, én de gemeentelijke lasten voor de burger laag houden én een goed sociaal beleid voeren.

OPA-wethouders Anjo van de Ven en Victor Kloos hebben de afgelopen zeven jaren een grote stempel gedrukt op sociaal-, cultureel- en economisch terrein. Het MKB heeft in Alkmaar als banenmotor voorrang gekregen. Weg was de stroperige aanpak, snel reageren op wensen en signalen van het MKB was de aanpak in de afgelopen jaren. Een beleid van aanbestedingen binnen de eigen gemeente en de eigen regio werd stevig doorgevoerd. De huidige stadsregering is aan de macht sinds midden 2018. Er zijn sindsdien geen nieuwe “lokale wetten” ingevoerd, waardoor het sociale voorzieningenniveau werd vergroot. Er is geen belastingverlaging doorgevoerd, waardoor de gemeentelijke lasten voor de burger lager werden en het bestaande MKB-beleid is de voortzetting van de vorige stadsregering. Dat zijn de feiten.

OPA is zeker blij met prijzen, zoals “MKB vriendelijkste stad”, maar het opzichtig met de veren pronken van de vorige stadsregering is wel wat stuitend. Ere wie ere toekomt, toch?

Henk Adriaanse

Column