OPA PEILT: OVERSTAD, HOE WILLEN WE DAT?!

De Onafhankelijke Partij peilt graag uw mening als inwoner, in persoonlijk contact met onze fractieleden, en nu ook online op specifieke thema's!
Wij vragen u deze keer om uw mening over de onlangs door het college gewijzigde visie op de ontwikkeling van Overstad.

Doe mee via https://www.menti.com/408452b4 met de code 621012 of klik door!

Column