TOENAME TREINVERKEER DOOR NIEUWE ‘STALLING’ IN HEERHUGOWAARD

In de media vernamen wij dat op 30 januari besloten is tussen Prorail, NS en het ministerie van Infrastructuur dat er 32 extra treinen worden gestald op het opstelterrein in Heerhugowaard.

OPA raadslid Jorina Hooijschuur wil graag weten wat de consequenties zijn voor het verkeer in Alkmaar, met name de doorstroming op de Helderseweg lijkt in het geding.
Is er tijdens het overleg tussen ProRail, Nederlandse Spoorwegen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook gesproken over de filevorming die zal gaan toenemen op de Helderseweg?

Ook al wordt er gezegd dat deze treinen buiten de spitsuren over dit traject zullen gaan, hoe wordt filevorming voorkomen? Zijn hier al ideeën over?
Gemeenten Castricum, Beverwijk en Heiloo verwachten met deze beslissing ook een toename van filevorming.

De technische vragen:

1. OPA wil graag weten wat de consequenties zijn voor het verkeer op de Helderseweg.

2. Is er tijdens het overleg tussen Prorail, NS en het ministerie van Infrastructuur ook gesproken over de filevorming die zal gaan toenemen op de Helderseweg?

3. Ook al wordt er gezegd dat deze treinen buiten de spitsuren over dit traject zullen gaan, hoe wordt filevorming voorkomen op de Helderseweg? Zijn hier al ideeën over? Gemeenten Castricum, Beverwijk en Heiloo verwachten met deze beslissing ook een toename van filevorming. 
Ik bericht u hierover het volgende
 
1. Dat weten we niet en is lastig te bepalen. De dienstregeling is nog niet bekend voor het jaar 2025/2026.

2. Er is bij een eerder onderzoek van ProRail in het kader van de introductie van PHS gekeken naar de overwegen op dit traject tussen Amsterdam en Heerhugowaard.  Dit heeft geleidt tot aanpassingen voor twee overwegen die liggen in Zaandam en Castricum. Hierbij is uitgegaan van het maximaal aantal te rijden treinen. Dus geen aanpassingen nodig in Alkmaar.

3. We zijn met ProRail in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de Helderseweg nu het opstelterrein niet in Uitgeest wordt gerealiseerd.  
Er zullen meer lege treinen gaan rijden tussen Alkmaar en Heerhugowaard. ProRail heeft laten weten dat dit maximaal 36 treinen per dag zullen zijn. Hoe het verloop van deze treinen zal zijn, verspreidt over de dag,  is nog niet bekend omdat de dienstregeling niet bekend is. ProRail wil bij Uitgeest een extra bufferspoor aanleggen. Hierdoor kunnen een aantal treinen hier blijven staan en hoeven dan niet door te rijden naar Heerhugowaard. Tevens worden de lege treinen buiten de dienstregeling gereden en waar mogelijk aan elkaar worden gekoppeld. ProRail en NS kunnen er ook voor zorgen dat de lege treinen tegelijk in tegengestelde richting de overweg gaan passeren. Dit alles om de sluiting van de overwegen voor het overige verkeer te beperken.

Column