KIES BETERE OPLOSSING VOOR VICTORYVESTE!

2,5 miljoen kan beter besteed worden...

De gemeenteraad moet beslissen over een minnelijke schikking met Woningontwikkelaar Timpaan, omdat de gemeente ten onrechte vergunning heeft geweigerd voor het bouwen van 56 woningen aan de Arcadialaan. Struikelblok was parkeren. Het bouwplan voldeed aan de eisen, ook de parkeernormen, maar omdat er in de buurt ook parkeerproblemen waren, besloot de gemeenteraad dat het bouwplan niet door mocht gaan. De Raad van State heeft uitspraak gedaan en de gemeente in het ongelijk gesteld.

Nu ligt er een voorstel van het college om te schikken. Dat kost enorm veel geld: de gemeente wil het parkeerterrein kopen voor maar liefst 2,1 miljoen euro. Met nog wat schadevergoeding erbij komt het bedrag op 2,5 miljoen! Terwijl het terrein maar 400.000 euro waard is...

Daarvoor heeft de gemeente dan alleen een parkeerterrein en loopt Alkmaar 56 starterswoningen mis.
Dat geld zijn we dan dus gewoon kwijt en dat is iets wat OPA dwars zit. De Alkmaarse burger zit op de blaren!

Volgens OPA moeten we de uitspraak van de Raad van State respecteren. Maar OPA vindt dat we dat bedrag of een deel ervan dan beter gebruiken om te investeren aan een nieuw bouwplan, waarbij de gemeente financieel bijdraagt aan de parkeeroplossing voor het hele gebied. Bijvoorbeeld door ondergronds te parkeren en het parkeerterrein beter in te richten.

Op die manier kunnen er zowel woningen komen als oplossingen voor de bedrijven daar, zoals het hotel en het restaurant. Dan verdwijnen die miljoenen niet in de sloot, en hoeft er ook geen schadevergoeding te worden betaald. Broodnodige woningen erbij, bedrijven en bewoners blij en een einde aan een langslepende kwestie.

OPA roept het college en de raadsfracties op hier heel serieus naar te kijken. Willen we win-win, of alleen maar verliezers?

Column