VICTOR’S BLOG: LIGT ALKMAAR WEL IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND?

Traditiegetrouw ga ik rond de kerstdagen naar Zuid-Limburg, waar ik mij nu in het mooie heuvellandschap bevind in de kersverse gemeente Beekdaelen. Een rustige gemeente, waarvan je leuke uitstapjes kunt maken naar Valkenburg, Maastricht, Aken en voor wie iets langer onderweg wil zijn naar Düsseldorf. Naast mij ligt een oude krant van vlak voor de kerst die kopt: “Moeizame formatie”. Ja, ze hebben hier herindelingsverkiezingen gehad.

Dat doet mij even terugdenken aan de formatie in Alkmaar, waar uiteindelijk een landelijke coalitie uit is gekomen van VVD, CDA, PVDA, D66 en GroenLinks. Baudet zou zeggen: de partijen van het partijkartel. Zelf zullen deze partijen dat nooit zo bestempelen, alleen structureel de voordelen benoemen dat zij vertegenwoordigd zijn in Tweede, Eerste Kamer en vooral de Provinciale Staten.

Laatst riep de Alkmaarse VVD fractievoorzitter nog op om samen op te trekken, partij-overstijgend, om wat te doen aan de verkeersstagnatie in Alkmaar. Het voorbeeld van de Leeghwaterbrug is snel gevonden en op vragen aan het college kreeg de VVD antwoord dat er steeds en nauw contact is met de provincie.

Vanmorgen vroeg opgestaan; genietend van het mooie Limburgse landschap moest ik toch even aan Alkmaar denken. Ik vroeg mij af of de zusterpartijen van de Alkmaarse coalitie in de provincie ook aan Alkmaar denken. Er zijn immers Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar. En ben maar wat gaan googlen in de diverse programma’s.

De grootste partij van ons land, de VVD, heeft het woord Alkmaar of regio Alkmaar niet een keer in het programma opgenomen. Er wordt wel gesproken over aansluiting A8 /A9, wel over verkeer-infrastructuur in andere regio’s maar niet over die van Alkmaar.
Het CDA noemt als enige partij Alkmaar wel en het meest concreet. Zo is het CDA voorstander van landbouwverkeer over de ring Alkmaar -of je daar blij mee moet zijn?- en investeren in infrastructuur richting Alkmaar. Wat dat dan is, staat er niet bij. Wel stelt het CDA dat de aansluiting A9 bij Heiloo voor onbepaalde tijd is opgeschort en dat dit weer moet worden hervat...
Bij D66 staat dat het autoverkeer jaarlijks met 2% moet worden teruggedrongen en dat er minimaal moet worden geïnvesteerd in wegen en verbindingswegen in Noord-Holland. Alkmaar wordt niet genoemd, ook niet onder het kopje regionale kansen.
Bij PvdA en GL ook geen teksten over infrastructuur voor Alkmaar. Bij PvdA wordt Alkmaar nog ergens wel genoemd, maar bij GL in het geheel niet.

Aan de verkeersstagnatie in en rond Alkmaar zal niets gaan gebeuren, als de landelijke partijen uit Alkmaar het niet eens voor elkaar krijgen om dit in het provincieprogramma van hun eigen partij te krijgen. En dit probleem zal zeker niet partij-overstijgend wel worden opgelost. Alkmaar lijkt niet in onze provincie te liggen.

Dan nu maar even wandelen in Limburg...

Victor Kloos