OPA: BOUW CAMPUS ALKMAAR ACHTER STATION!

Laat raad kiezen inzake bestemming gemeentegrond

De Onafhankelijke Partij Alkmaar is van mening dat een IT Campus bij het station een goede bijdrage kan leveren aan de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. In andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld Rotterdam, is dat ook een succes. OPA is een voorstel aan het voorbereiden om hierover de gemeenteraad een uitspraak te laten doen. OPA vindt het stationsgebied bij uitstek de locatie om een combinatie van wonen, werken en onderwijs te vestigen.  OPA wil dit dat de gemeente dit samen vormgeeft met  Alkmaarse IT ondernemers.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij als OPA staan dat wij de opleidingen in Alkmaar willen behouden. De Hogeschool is van groot belang voor onze stad. Het brengt jeugdigheid in de stad, het maakt de stad en regio slimmer en het zorgt voor werkgelegenheid.
Jongeren die willen gaan studeren kijken ook naar de mogelijkheid tot huisvesting in de stad. Als dat er niet is, zullen ze verder kijken naar andere steden. Oorzaak, gevolg problematiek.

Raadslid Jorina Hooijschuur: “Het onderwerp huisvesting voor studenten volg ik al jaren, omdat het ook voor mij lange tijd een belangrijk probleem is geweest. Wat mij al jaar en dag op valt is dat het voor jongeren -en studenten- moeilijk is om een kamer te vinden in Alkmaar. En als je al een kamer kan vinden, dan betaal je vaak de hoofdprijs. Wat voor een student moeilijk te bekostigen is.”

Achter het station een campus realiseren voor studenten is de ideale plek. Het is voor studenten als werkgelegenheid een hoogwaardige plek, omdat je dichtbij de OV voorzieningen zit. Daarnaast kan de campus ook wat betekenen voor onze Hogeschool en de groeiende IT sector, voor hen is het ook een prachtlocatie.

Hoe fantastisch zou het zijn als wij als gemeente Alkmaar hier onze kans zouden pakken!

Jorina Hooijschuur
Onafhankelijke Partij Alkmaar