Tempo is uit ontwikkeling Overstad

Ondernemers maken zich steeds meer zorgen OPA stelt raadsvragen omdat wij zorgen hebben over het tempo van de ontwikkelingen op Overstad. OPA vindt dat met dit nog steeds gunstige economisch tij juist nu moet worden gebouwd. Overstad is het meer dan waard.

Alkmaar, 11 december 2018

Geacht college van B en W,

Vlak voor de door het college belegde bijpraat-bijeenkomst voor raadsleden over Overstad wordt deze door u afgezegd, zonder duidelijke argumentatie.

Uit de stad verneemt OPA dat ondernemers die willen investeren in de stad- en specifiek in Overstad- niet de medewerking en de gemeentelijke stimulans zouden krijgen die je mag verwachten. De gemeenteraad heeft in een eerder stadium een ontwikkelingsvisie over Overstad vastgesteld, waarin de organische ontwikkeling van dit gebied wordt gestimuleerd. Ondernemers worden zo uitgedaagd om met ideeën te komen voor Alkmaar en specifiek voor Overstad. Naar verluidt bent u als college bezig met de ontwikkeling van een nieuwe visie op dit gebied, de zoveelste op rij. Hierop zouden ondernemers moeten wachten. OPA kan niet anders dan constateren dat deze stadsregering beleid voert dat afwijkt van eerder door de raad vastgestelde kaders, des te opvallender daar de meerderheid van dit college bestaat uit partijen VVD, CDA, D66 die de ondernemende visie op Overstad altijd steunden en uitvoerden. OPA constateert dat deze partijen nu afstand nemen van eerder vastgesteld en door hen uitgevoerd beleid.

OPA heeft de volgende vragen in het kader van RvO

1. Op basis van welk kader van de gemeenteraad is het college nu bezig met het opstellen van een visie op Overstad?

2. Ondernemer Hein Jong heeft twee plannen ingediend om op Overstad (sociale) woningbouw mogelijk te maken. Wat is de reden dat hij (nog) geen groen licht heeft gehad; sociale woningbouw is toch een speerpunt in Alkmaar?

In een bericht in het NHD van 7 september 2018 stond dat u afstand neemt van het vorige college dat mogelijk naast het huidige IT-bedrijf op Overstad nog een ander kantoor wilde faciliteren. U zou dat stuk grond niet meer verkopen en betrekken bij de ontwikkeling van het bazaargebied. Hierover zou eind dit jaar duidelijkheid komen.

3. Wat is de reden dat het college het ingezette beleid op het bazaargebied niet daadkrachtig voortzet? Waarom heeft u de door u zelf gestelde deadline eind van dit jaar niet gehaald? Bent u voornemens binnenkort weer met de ondernemers Borst en de Jong in overleg te gaan om het bazaargebied gezamenlijk vorm te gaan geven? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

4. Blijft u bij uw standpunt om de grond naast het gevestigde IT bedrijf op Overstad niet te verkopen? Of maakt u als college alsnog daar een kantoor mogelijk? Zo ja, wat is de reden dat dit standpunt is veranderd?

5. Bent u in overleg over een hotel op deze locatie? Zo ja, kunt u aangeven wanneer u hier uiterlijk een besluit over neemt.

6. Hoe staat het met de ontwikkeling van een foodhal in Ringers? Kunt u aangeven wanneer de ontwikkeling in Ringers daadwerkelijk gaat beginnen?

OPA stelt u deze vragen omdat wij zorgen hebben over het tempo van de ontwikkelingen op Overstad. OPA vindt dat met dit nog steeds gunstige economisch tij juist nu moet worden gebouwd. OPA hoopt van ganser harte dat uit uw antwoorden blijkt dat u het met ons eens bent. Overstad is het meer dan waard.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Victor Kloos

Raadslid OPA