Motie: Openbare besluiten graag eerder naar de raadDe Alkmaarse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 13 december 2018:

Constaterende dat:

Het college in te veel gevallen eerder communiceert naar media, dan naar de raad. (enkele voorbeelden zijn: COA besluitvorming, ontbrekende stukken in relatie tot de besluitenlijsten, TMG terrein besluitvorming, vuurwerkshows, het ontheffingenbeleid enz.)

Antwoord van het college op onze vraag, om raadsleden ook toegang te verlenen tot de Dropbox voor de pers en persberichten, uitblijft.

Overwegende dat:

  • De raad het hoogste orgaan is, en recht heeft op correcte en tijdige informatievoorziening.
  • Deze tijdige informatievoorziening onderdeel is van de actieve informatieverplichting van het college naar de raad.

Verzoekt het college:
  • Om raadsleden toegang te verlenen tot de genoemde Dropbox en ook de persmailinglijst.
  • Beantwoording van raadsvragen en beleidszaken niet (eerst) via de pers te doen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Ruud van Lier
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar