BELEIDSREGELS VERKEERS-ONTHEFFINGEN TOCH DOORGEDRUKT?

Tijdens de vorige gemeenteraad was de gehele raad het ergens unaniem over eens, dat was leuk.

Het college was namelijk van plan om hun nieuwe uitvoeringsregels voor verkeersontheffingen per 1 februari 2019 in te laten gaan. De pers is al weken geleden op de hoogte gesteld, maar raadsleden konden pas kort van te voren vaststellen dat er het nodige mankeert aan dat nieuwe beleid.

De drastische verhoging van de ontheffingskosten staat lijnrecht tegen de beloften van dit college om 'lasten voor burgers zo laag mogelijk te houden' en de lokale economie te stimuleren. Verbouwen in de binnenstad zal met dit beleid haast onmogelijk en vele malen duurder worden, trouwstoeten gaan drie maal zo veel betalen. Voor de acute zorg worden geen oplossingen geboden en naast de hogere ontheffingskosten, maken de uitgangspunten 'alleen voor de deur parkeren', 'ontheffing per klus' en 'ontheffing per kenteken' het werk voor veel ondernemers in de stad praktisch onuitvoerbaar.

OPA heeft de hele kwestie geagendeerd en de raad vroeg de wethouder unaniem om de invoering 4 maanden uit te stellen zodat het in de commissie behandeld kan worden. In deze video zien we wethouder Van Zon welwillend namens het college toezeggen dat hij ingaat op dit logische verzoek vanuit de Alkmaarse gemeenteraad.
Tot zover een hartstikke positief verhaal; college blij, raad blij, ellende voor de inwoners voorkomen, dus tevreden naar huis.

Tot we vier dagen later als raadsleden een 'memo' kregen: de wethouder heeft doodleuk besloten om de ingangsdatum toch te handhaven. ‘Omdat het al verwerkt is in de systemen...’

Je zou er bijna een geel hesje van gaan zoeken.

Column