Beweegtoestellen in Alkmaar Zuid


Naar aanleiding van de motie ‘Calisthenics park in Alkmaar Noord’ van het CDA, die tijdens de raadvergadering van 5 november jl. unaniem is aangenomen, zouden wij graag beweegtoestellen willen uitbreiden naar het voetbalveld/speelveld aan de Heilooerdijk. Dit op aangeven van een bewoonster

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 RvO
“Meer bewegen in Alkmaar, voor jong en oud”

Betreft: Artikel 42 vragen over beweegtoestellen in Alkmaar-Zuid Heilooerdijk

Alkmaar, 27 november 2018

Geacht college,

Naar aanleiding van de motie ‘Calisthenics park in Alkmaar Noord’ van het CDA, die tijdens de raadvergadering van 5 november jl. unaniem is aangenomen, zouden wij graag beweegtoestellen willen uitbreiden naar het voetbalveld/speelveld aan de Heilooerdijk.

Wij zijn benaderd door een bewoonster die tegenover het voetbalveld woont en hebben haar bij haar thuis opgezocht. Zij heeft een goed idee om deze plek nog beter te maken, namelijk beweegtoestellen te plaatsen voor ouderen. Bewegen is leuk en gezond voor iedereen en dat vinden wij van OPA ook. Een goede motie van het CDA, verdient een uitbreiding.

De OPA-fractie heeft de volgende vragen op basis van artikel 42 van het reglement van orde:


1.Deelt u de mening dat samen bewegen buiten goed is voor de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van de jeugd, volwassen en ouderen?

2. Zou het niet mooi zijn dat er zowel in Alkmaar Noord, er ook in Alkmaar Zuid beweegtoestellen worden geplaatst?

3. Ben u bereid, mogelijk in samenwerking met Buurtgericht Samenwerken ook enkele beweegtoestellen aan de Heilooerdijk te plaatsen?


De Onafhankelijke Partij Alkmaar kijkt uit naar de beantwoording van deze vragen door het college.


Met vriendelijke groeten,


Jorina Hooijschuur

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar