Motie: Water en Stroom voor Zomer in de Mare

OPA raadslid Ruud Ursem komt in de gemeenteraad van 22 november met een motie voor betere mogelijkheden voor evenementen op het terrein rond de voormalige skatebaan in de Mare. Stroom en water zijn anno 2018 essentieel als je iets leuks wilt organiseren. Wij gaan er van uit dat de raad er ook zo over denkt.

De Alkmaarse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 22 november 2018.

Constaterende dat:

  • Zomer in de Mare sinds enige tijd is verhuist van het parkeerterrein bij de Mare naar het veel geschiktere terrein op de voormalige skatebaan aan het Thijssepad.
  • Buiten deze evenementen hier ook vele andere, onder andere door de wijkvereniging georganiseerde initiatieven plaatsvinden.
  • De organisaties dringend behoefte heeft aan elektriciteit en wateraansluiting.

Overwegende dat:
  • Het terrein direct is gelegen aan het Thijssepad waar al openbare verlichting aanwezig is.
  • De aansluiting ter plaatse op het waternet volgens het PWN ongeveer 5000 euro kost.
  • Het niet meer van deze tijd is om deze ruim bezochte evenementen te organiseren zonder elektriciteit en wateraansluiting.

Verzoekt het college om in ieder geval voor het nieuwe evenementenseizoen zorg te dragen voor bovengenoemde onmisbare voorzieningen en dit te bekostigen uit het budget Economische Zaken dan wel Citymarketing.

OPA

Ruud Ursem