Onduidelijke situatie binnenstad veroorzaakt onterechte boetes

Naar aanleiding van een item van RTVNH van 9 november 2018 over de recente rechterlijke uitspraken op bezwaren m.b.t. ongeldige boetes in de binnenstad ten gevolge van de onduidelijke verkeerssituatie en slecht functionerende camerahandhaving heeft de OPA-fractie de volgende vragen..


Alkmaar, 12 november 2018

Geacht college,
Naar aanleiding van een item van RTVNH van 9 november 2018 (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/234674/Verkeersboetes-Alkmaarse-binnenstad-ongeldig-door-foute-foto-s) over de recente rechterlijke uitspraken op bezwaren m.b.t. ongeldige boetes in de binnenstad ten gevolge van de onduidelijke verkeerssituatie en slecht functionerende camerahandhaving heeft de OPA-fractie de volgende vragen op basis van artikel 42 van het reglement van orde:

Kent u het item zoals geplaatst door RTVNH?

Kent u de recente rechterlijke uitspraken? (gepubliceerd op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-encontact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Holland/Nieuws/Paginas/Verkeersboetes-Alkmaar-binnenstad-niet-geldig.aspx)

Deelt u de mening dat, naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraken, de verkeerssituatie in de binnenstad nodig verduidelijkt dient te worden en dat er door de gemeente meer gedaan moet worden om de situatie met camerahandhaving uit te leggen? Zo ja, hoe en per wanneer?

Deelt u de mening dat de wijze van camera-handhaving snel verbeterd moet worden? Zo ja, hoe en per wanneer?
Wilt u alle gedupeerde mensen die nu onterecht beboet zijn compenseren? Zo ja, hoe en wanneer?

Wat hebben deze gerechtelijke uitspraken voor consequenties op de in bestuursrapportage genoemde inkomsten voor de gemeente?

Met vriendelijke groeten,

Ruud van Lier
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

Toelichting:
Op het vlak van uitvoering ontving de OPA fractie enkele constateringen van zeer betrokken binnenstadsbewoners die wij u (als suggestie) zeker niet willen onthouden. 
-De bebording bij de camera's hangt te laag en werkt in veel gevallen zichtsbelemerend. -De eenrichtingverkeersborden op het Ritsevoort bevinden zich niet aan de rechterkant van de weg, dit werkt misleidend. -De kleur van de onderborden borden (i.v.m. laad en los tijden tot 10 uur op vrijdag) in de zomer zou wit moeten zijn. -Er zou 'donderdagavonden' op de bebordingen moeten staan waar nu 'koopavonden' staat terwijl we in Alkmaar slechts een koopavond kennen. -Eenrichtingsverkeer op de Heul wordt niet door borden aangegeven.
-Handhaving van foutparkeren op de Breedstraat is nu onmogelijk isangezien bekeuren in strijd is met de beleidsregels BOA waardoor een persoon niet op C1 mag controleren als dat al gedaan wordt door een camera? -Er staan geen borden op de Breedstraat waaruit blijkt dat je er niet mag parkeren.
-De aanwezigheid van (omlaag staande) paaltjes bij de camera's wekken de suggestie dat hier doorgereden mag worden.
-De (willekeurige) aan- /afwezigheid van stoplichtpaaltjes bij veel inrijlocaties werkt verwarrend en komt inconsequent over.