PROGRAMMA BEGROTING

Een belangrijk jaarlijks moment in de gemeenteraad is de behandeling van de begroting voor de komende jaren. Een begroting bestaat uit plussen en minnen, dat is logisch. Het standpunt van de Onafhankelijke Partij Alkmaar over de begroting is in evenwicht.


Plus: OPA vindt het positief dat de lasten van de burgers niet worden verhoogd, het aantal ambtenaren niet wordt uitgebreid, er extra inspecteurs toezicht worden aangesteld, dat het Eurokaartje blijft en dat ook ons Stoeptegeloffensief (tegels goedleggen om te voorkomen dat iemand valt) wordt gehandhaafd.

Min: Minder aandacht voor camerabewaking, wéér een visie op Overstad maken, dat zou dan de 6e zijn in 20 jaar tijd, nauwelijks vaart in de ontwikkeling van woningbouw en de Kanaaloevers (‘Ga aan de slag’, zegt OPA), meer bureaucratie in de zorg, geen impuls voor groen in Alkmaar en het poppodium wordt geen bestaanszekerheid geboden.

Tip ook aan wethouders: Wees meer toegankelijk voor burgers en bedrijven. OPA hoort dat het bijzonder moeilijk is om jullie te bereiken. Pak kansen zoals plannen die door ondernemers en bewoners worden gepresenteerd, zie het als goud dat Alkmaarders zo actief zijn. Wees niet naar binnen gericht met oeverloze visies, brainstormsessies, onderzoeken en ander papierwerk. Ga naar buiten; aan de slag met de Alkmaarders. Minder praten, meer doen. Alkmaar is het waard!

Column