OPEN BRIEF AAN BERT BLASE VAN CODE ORANJECode oranje; maar dan boter bij de vis
Consequenties voor bestuurlijke samenwerkingen en fusies

Geachte heer Blase, beste Bert,

Wat zult u het de afgelopen weken druk gehad hebben, de voorbereiding op de persmomenten, een optreden bij Pauw, interviews in diverse kranten en eergisteren nog overleg met uw fractievoorzitters. OPA stuurt u deze brief om met u in overleg te komen over de door u aangesneden onderwerpen en niet, laten we daar heel duidelijk over zijn, om ons aan te sluiten bij uw beweging. Terecht dat u in de interviews stelt dat lokale partijen vaak dichter bij de burger staan.

U stelt – en dat is voor uw rekening – dat het vertrouwen van de Nederlanders in hun politici op een gevaarlijk laag pitje staat. U vindt dat de agenda van de politiek moet veranderen; standpunten van de politiek moeten van onderop worden bepaald, door burgerraden, digitale enquetes, en door interviews onder kiezers af te nemen.

De idealen die u heeft zijn mooi, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen ook niet nieuw. De reden dat wij met u in overleg willen treden is omdat u in uw eigen gemeente leiding geeft aan de totstandkoming van een (ambtelijke) fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk. Het college van Alkmaar heeft zich in dat kader ook al aangemeld. OPA is intern druk met een discussie bezig over hoe zij de bevolking meer kan betrekken bij vraagstukken over bestuurlijke samenwerking dan wel fusies. In Alkmaar wordt deze discussie voornamelijk alleen in de raad en binnen het college gevoerd. Wij van OPA hebben de indruk dat dat in onze buurgemeenten niet anders is. OPA is benieuwd hoe u uw (nieuwe) gedachtegoed, met name het van onderop bepalen door de burgers, inzet in de discussie over fusie e.d. In de praktijk gaat brengen.

Een tweede punt dat ons interesseert hoe u denkt over burgemeestersbenoemingen en of u ook vindt dat deze meer open en transparant moeten gebeuren. En wat dit mogelijk voor consequenties heeft voor de burgemeestersbenoemingen in de regio zoals in uw gemeente Heerhugowaard. En wat voor consequentie heeft Code Oranje voor uw eigen positie in dit weinig transparante benoemingstraject?

OPA heeft ook een oranje kleur, en houdt van boter bij de vis. Dat zal voor Code Oranje niet anders zijn omdat u zegt de burgers van onderop te willen laten spreken. En ook burgers willen boter bij de vis.

Samengevat hebben wij 2 vragen:

  • Hoe gaat u uw invloed aanwenden om burgers meer te betrekken bij uw fusieproces in Heerhugowaard en hoe denkt u hieraan concreet vorm te geven?
     
  • Hoe gaat u de bevolking meer betrekken bij de burgemeestersbenoeming in Heerhugowaard en wat denkt u in de toekomst hieraan te veranderen?

Over deze vragen treden we graag in overleg om de invloed van burgers op fusies en benoemingen groter te kunnen maken in de toekomst.

Zeer benieuwd naar uw reactie,

Groet,

Victor Kloos

Fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column