OPA: veiligheid kruising Kanaalkade met de Kaarsemakersgracht in geding

Er vinden regelmatig ongevallen plaats waarbij een bus van Connexxion is betrokken op de kruising Kaarsemakersgracht met de kanaalkade. 31 oktober was het weer zover. OPA's Jan Hoekzema stelt vragen over de verkeersveiligheid ter plekke...Vragen in het kader art. 42 RvO

Alkmaar, 30 oktober 2018

Geacht college,

Naar aanleiding van diverse ongevallen op de kruising Kaarsemakersgracht met de Kanaalkade heeft OPA op 11 september j.l. (technische) vragen aan de wethouder gesteld. Op de bovengenoemde kruising vinden regelmatig ongevallen plaats waarbij een bus van Connexxion is betrokken. Helaas heeft vandaag (dinsdag 30 oktober 2018) wederom een ongeval plaatsgevonden tussen een personenauto en een bus van Connexxion. Er was bij dit ongeval een gewonde te betreuren. Om meer helderheid te krijgen in de situatie ter plaatse heeft OPA eerder genoemde vragen gesteld, helaas vond de wethouder het niet nodig om OPA te voorzien van de benodigde antwoorden. Ondergetekende kreeg het advies om maar artikel 42 vragen te stellen. Wij hebben diverse pogingen gedaan om toch een antwoord te ontvangen maar het bleef angstig stil, er kwam geen enkele reactie meer.

Daarom hebben wij de volgende vragen in het kader van art. 42 RVO

  • Hoeveel ongevallen zijn er de afgelopen 2 jaar gebeurd? Is er een toename te zien in ongevallen?
  • Hoe vaak was er een bus van Connexxion betrokken bij deze ongevallen?
  • Heeft de inrichting van de weg een rol gespeeld in de ongevallen? Is de splitsing verkeersveilig?
  • Zijn er maatregelen nodig om de splitsing veiliger te maken om herhaling te voorkomen? Waarschuwingsborden, knipperende lampen?
  • Kan het College aangeven waarom onze eerdere vragen slechts gedeeltelijk en onvolledig zijn beantwoord?

Wij hopen dat het College bovenstaande vragen nu wel serieus wil nemen en OPA ziet dan ook de beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekzema

Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

Column