Wordt ons plasticafval wel echt gerecycled?

China wil ons plastic niet meer, dus gooien we het hier in de verbrandingsoven. Wat gebeurt er met ons plastic bedrijfsafval nu China er de grens voor heeft gesloten? Dat wat het goedkoopst is, zo lijkt het. Wordt de Alkmaarse bevolking dan niet een rad voor ogen gedraaid? OPA stelt vragen...


Alkmaar, 28 oktober 2018

Geacht college,

Naar aanleiding van een recent artikel in De Volkskrant van 27 oktober 2018 (https://www.volkskrant.nl/economie/china-wil-ons-plastic-niet-meer-dus-gooien-we-het-hier-
in-de-verbrandingsoven-~b7460dd7/
) over de bestemming van het ingezamelde plastic in Nederland heeft de OPA-fractie de volgende vragen op basis van artikel 42 van het regle-
ment van orde:

1. Kent u het artikel zoals geplaatst in de Volkskrant?

2. Klopt het dat wij in Nederland nauwelijks recyclingcapaciteit voor plastic hebben?

3. Zo ja, vindt u het vanuit duurzaamheid en milieubelasting normaal dat miljoenen tonnenafval naar China worden/werden verscheept?

4. Gaat het gestelde in het artikel in de Volkskrant ook op voor het in Alkmaar ingezamelde afval?

5. Zo ja 4, sinds wanneer is dit de situatie v.w.b. het Alkmaarse plastic afval?

6. Zo ja 4, wordt de Alkmaarse bevolking dan niet een rad voor ogen gedraaid?

7. Zo ja 4, waarom halen we dan nog gescheiden op, i.p.v. het plastic afval grijze afvalbak te laten doen?

8. Zo ja 4, bent u het dan met OPA eens dat het milieutechnisch beter en efficiënter is om - zolang wij deze reclyclingcapaciteit in Nederland niet hebben, het Alkmaarse plastic
afval bij HVC te verbranden, waarbij dit hoog calorische afval dan tenminste nog energie oplevert en zo bijdraagt aan ons warmtenet?

Met vriendelijke groeten,

Ruud van Lier
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column