OPA wil resultaten van onderzoek naar Ondernemingsfonds

OZB-korting voor bedrijven geen positief effect op het vestigingsklimaat

Geacht college,
OPA is al langere tijd met u in discussie over de OZB voor bedrijven. U wilt deze verlagen -naar uw zeggen- ter verbetering van het vestigingsklimaat. OPA constateert in zijn brief van 3 juli jl. dat uit onderzoek blijkt dat het niet indexeren van de OZB voor bedrijven niet bijdraagt aan een beter vestigingsklimaat. OPA heeft u toen gevraagd of u deze analyse deelt, waarop u als college antwoordt: ‘De hoogte van belastingen draagt bescheiden bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven’; hetgeen een algemeen en nogal ontwijkend antwoord is op de vraag. Wel maken wij eruit op dat u ons standpunt, op basis van door ons opgevraagde informatie, niet deelt.

OPA vindt politieke keuzes, zoals niet verhogen OZB voor bedrijven legitiem, ook al zijn het niet onze keuzes, maar vindt het moeilijker worden op het moment dat daar een discutabele argumentatie aan ten grondslag ligt.

OPA heeft de volgende vraag in het kader van art 42 RvO

  • Op welk onderzoek baseert u uw stelling dat twee jaren niet indexeren van de OZB voor bedrijven bijdraagt aan verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven?

OPA is een voorstander van een ondernemingsfonds wanneer de ondernemers hiervoor draagvlak aantonen. U heeft in de beantwoording van onze brief op 17 juli jl. gesteld dat u een onderzoek conform coalitieprogramma gaat doen naar draagvlak, voorwaarden, nut, noodzaak, zeggenschap, besteding en governance. Het voorstel van OPA om de niet-indexatie van de OZB ten goede te laten komen van het ondernemersfonds wijst u af.

OPA heeft de volgende vervolgvraag in het kader van art. 42 RvO
  • Wat voor concrete acties heeft u ondernomen de afgelopen maanden om inhoud te geven aan dit door u genoemd onderzoek?
  • Wanneer is dit onderzoek afgerond?
  • Indien er bij ondernemers breed draagvlak bestaat om het budget van de niet-indexatie van de OZB toe te voegen aan het budget van ondernemingsfonds, bent u bereid uw standpunt te herzien?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groeten,

Victor Kloos,

Fractievoorzitter Onafhankelijke Partij Alkmaar.

Column