Toegang taxi's in de binnenstad

Als sinds 2015 wordt personenvervoerders een ontheffing voor de binnenstad in het vooruitzicht gesteld. De gemeente is hiermee in gebreke naar bezoekers en bewoners van de binnenstad, de taxibranche en de ondernemers in het stadscentrum. OPA stelde het college hierover de volgende vragen:


Art. 42 vragen: Toegang taxi's in binnenstad

Alkmaar, 28 September 2018

Geacht College,

In afwachting van gedane toezeggingen in het kader van toegang in de binnenstad voor personenvervoeders wijzen wij het college graag op de volgende citaten uit het Ontheffingenbeleid Parkeren (gepubliceerd op http://alkmaar.parkeerservice.nl):
 

''Voor het gebruik van een taxi voor bewoners in de afgesloten binnenstad wordt een ontheffing verleend. Dit treedt in werking na gereedkomen van de digitalisering.''

&

''Om binnenstadbewoners tegemoet te komen, wordt er een regeling gemaakt, waarbij taxi’s tot aan de woning van hun klant in de afgesloten binnenstad kunnen laten komen. Dit zal gemaakt worden en in werking treden wanneer alle ontheffingen zijn gedigitaliseerd en de palen die nu de binnenstad afsluiten vervangen zijn door camera’s.''

Afgezien van het WMO–vervoer, de Rolstoelbus en de Opbelbus zijn taxibedrijven niet toegestaan in de afgesloten binnenstad. Voor binnenstadbewoners zonder WMO–pas is dit vervelend of soms gevaarlijk. Voor bezoekers van onze stad is dit ongastvrije beleid vaak verrassend, met vervelende situaties ten gevolge. Voor bewoners van onze binnenstad betekent deze onuitgevoerde beleidsmaatregel een verhoging van nachtelijk geluidsoverlast.

Voorbeelden van deze situaties zijn: met zware vakantiekoffers en kinderen over straat; ’s nachts alleen over straat; mensen die (tijdelijk) slecht ter been zijn; iemand die met waardevolle spullen of geld over straat moet.

In het kader van art. 42 RoV hebben wij de navolgende vragen;
 
1a – Is het college zich bewust van het feit dat aanvragers van vergunningen in deze al sinds februari 2015 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing in het vooruitzicht gesteld is?

1b – Is het college zich bewust van de feiten dat de genoemde digitalisering van ontheffingen en het vervangen van palen voor camera's al sinds februari 2017 gerealiseerd zijn?

2a – Is het college bereid om deze ongelukkige situatie voor bewoners, bezoekers, vervoerders en ondernemers te verbeteren?

2b – Welke voorzieningen wil het college op korte termijn treffen om de getroffen (voornamelijk oudere) bewoners tegemoet te komen om zo het centrum ook voor hen bereikbaar te houden?

3 – Op welke wijze wil het college de benadeelde personenvervoerders compenseren? In afwachting van een spoedig antwoord in deze.

Met vriendelijke groet,

Ruud van Lier
Raadslid Onafhankelijke Partij Alkmaar

Column