Motie: Pinautomaten in Alkmaar


In 2020 zullen er alleen nog neutrale pinautomaten zijn. Vooral in de kernen zou dat tot vervelende situaties kunnen leiden. OPA's Ruud Ursem dient deze week een motie in over dit onderwerp:

De Alkmaarse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 27 september 2018.

Constaterende dat:

  • de bankfilialen in de gemeente Alkmaar meer en meer uit het straatbeeld verdwijnen, en daarmee ook de pinautomaten,
  • vooral ouderen met een beperkte mobiliteit hierdoor worden gedupeerd,
  • met name in de kernen en buitengebieden dit probleem steeds meer de kop opsteekt.

Overwegende dat:
  • de grote banken in Nederland, vanwege de sterke afname van contant betalingsverkeer, een kwart van de bestaande pinautomaten zal verwijderen,
  • diezelfde banken met Geldservice Nederland*  straks overgaan tot neutrale pinautomaten en uit commercieel oogpunt zelf gaan bepalen waar zij de pinautomaten gaan installeren,
  • met dit commercieel oogpunt van de banken het niet vanzelfsprekend    is dat rekening wordt gehouden met de behoefte van (oudere) Alkmaarders.
Verzoekt het college:
  • om dit probleem aan de voorkant te tackelen en daartoe een gedegen inventarisering te doen naar waar de werkelijke behoefte ligt in de gemeente Alkmaar. En vervolgens in contact te treden met Geldservice Nederland en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer om zoveel mogelijk pinautomaten te plaatsten conform de behoefte van de inwoners.

*Geldservice Nederland zal binnenkort namens de grote banken van Nederland de plaatsing en het beheer voeren over de pinautomaten.
*Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, het MOB is een orgaan dat de zogenoemde witte vlekken op met name het platte land in beeld brengt waar een dringende behoefte is aan pinautomaten.

Ruud Ursem
Raadslid OPA

 

Column